İletkenlerin Özellikleri ve Kullanılması

Ø İletkenlerin Özellikleri ve Kullanılması İletkenler bakır, tam alüminyum, çelik özlü alüminyum ya da sağlamlık ve kimyasal dayanıklılık bakımından bunlara eş değer olan alaşımlardan yapılmalıdır. İletkenler ilgili standartlara uygun olacaktır. ir telli (som) ya da örgülü çelik iletkenler, ancak kullanıldıkları yerde oluşabilecek korozyon etkilerine karşı sürekli olarak dayanabilecek şekilde metal örtü ile kaplandıkları takdirde kullanılabilir. […]

Çelik Özlü Alüminyum İletkenler(ACSR)

Çelik Özlü Alüminyum İletkenler(ACSR) Alüminyum iletkenlerin orta kısmına çelik damarlı teller yerleştirilmiş ve gerilme dayanımının artması sağlanmıştır. Yani alüminyumun iletkenliğinden, çelik telinde mukavemetinden yararlanılmıştır. Bu iletkenler Kanada normuna göre imal edilmişlerdir. Bugün için memleketimizde OG’li iletim ve dağıtım hatlarında çoğunlukla SWALLOW, RAVEN ve PIGEON türleri tercih edilir. Çelik alüminyum iletkenlerin SWALLOW’dan PARTRIDGE’ye kadar olanları 7 […]

Kesit ve Akım Yoğunluğuna Göre İletkenden Geçen Akım Miktarının Hesaplanması

Kesit ve Akım Yoğunluğuna Göre İletkenden Geçen Akım Miktarının Hesaplanması Kesit ve Akım Yoğunluğuna Göre İletkenden Geçen Akım Miktarının Hesaplanması Bir elektrik fenerinin pili 4,5 Volt, bir oyuncak treni işleten gerilim 15 Volt, evlerimizdeki elektrikli aygıtları çalıştıran gerilim 220 Volt’tur. Elektrik akımının niteliğini belirtme konusunda sadece çalışma gerilimini bilmemiz yeterli değildir. Örneğin, bir şelalenin 10 […]

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI 1. Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır. 2. Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında; a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi, b) Elektrik […]

Kablo Nedir ? Tanımı, Yapısı, Sınıfları ve Üzerindeki Harflerin Anlamı

Kablo Nedir ? Tanımı, Yapısı, Sınıfları ve Üzerindeki Harflerin Anlamı Tanımı Kablo, elektrik enerjisini ileten, iki elektrik cihazını birbirine elektriksel olarak bağlayan, elektriksel olarak yalıtılmış, bir veya birden fazla damardan meydana gelen bir araçtır (TS 621). Yapısı Kablo yapıları, özel kablolar dışında genel olarak başlıca iki kısımdan oluşur. İletken kısım ve yalıtkan kısım olarak iki […]

Bir Nüveli Üç Fazlı Trafolar nedir Sac ve Sargı Şekilleri

Bir Nüveli Üç Fazlı Trafolar nedir Sac ve Sargı Şekilleri 1. Tanımı Üç fazlı alternatif akım sisteminde bir nüve üzerine sarılan aralarında 120o faz farkı bulunan üç ayrı fazdan oluşun trafolara bir nüveli üç fazlı trafolar denir. 2. Standart Gerilim Değerleri Ülkemizde dağıtım transformatörlerinin seri olarak yapıldığı standart gerilimler; Frekans 50 Hz. olmak üzere (*) […]

Kablolar için Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Kablolar için  Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği İlgili yönetmelik maddeleri aşağıdaki gibidir. Madde 58- Bu Yönetmeliğin kapsamına giren tesislerde Türk Standartlarına uygun kablolar kullanılacaktır. Bunlar bulunmadığında Madde 1’de belirtilen standartlara uygun kablolar kullanılacaktır. a) Kablo seçimi: Kablo seçiminde aranılan öteki koşulların yanında aşağıdakiler de göz önünde bulundurulacaktır: 1) Anma gerilimi: Kablolar için iki anma gerilimi kullanılır: […]

Elektrik Proje Okuma Teknikleri Nelerdir

Elektrik Proje Okuma Teknikleri Nelerdir Projenin Tanımı Yapıların elektrik tesisatlarının uygulanmasının ilk aşaması projelendirilmesidir. Projelerin alt basamaklarından olan mimari ve elektrik tesisat planlarında, kullanılacak malzeme ve gereçler detaylı olarak gösterilir. Yapıların dağıtım ve kumanda panolarının yerleri ve ayrıntıları projelerde gösterilir. Elektrik tesisatlarının uygulamaları projede belirtildiği gibi yapılır.

Enerji kablolarını seçerken Kablo Seçimi Kriterleri

Enerji kablolarını seçerken Kablo Seçimi Kriterleri Enerji kablolarını seçerken,bazı kriterleri dikkate almamız gerekir.Eğer iletkenlerin sahip oldukları kriterler önceden bilinir ise gerilimin büyüklüğüne ve hattın özelliğine göre iletkenlerin seçilmesi daha doğru olur. Bunlar, kabloların elektroteknik özellikleri, gerilim değerleri, gerilim düşümü ve kesit değerleri, kısa devre akımına dayanım ve sıcaklık değerleri olarak belirtilebilir. Bu kriterler aşağıdaki gibi […]