Pojede Vaziyet Planı Özellikleri ve Çizimi

Vaziyet Planı Özellikleri ve Çizimi Vaziyet planı 1: 1000 ölçeğinde çizilir ve yapılan projenin en yakın yol – sokak ve caddedeki elektrik direği ve binaya olan uzaklığının çizilerek gösterildiği, ileride basit hesaplarda kullanacağımız ölçüleri veren bilgileri içermektedir. Bu ölçüler, projesi çizilen yapının ana kolon hattından enerji alınacak direğe olan uzaklığı ve hesaplama sonucu kullanılacak kablo […]

ülkemizin enerji iletim üretim dağıtım sisteminde Japonlardan farkı

1312 sayılı yasa ile kurulan bilahare 2705 sayılı yasa ile görev alanı genişletilen  görülen lüzum üzerine  TEDAŞ ve TEAŞ olarak ikiye bölünen  daha sonra da TEİAŞ, EÜAŞ,TETAŞ’ı bünyesinde bulunduran mülga TEK  yani açımlıyla Türkiye Elektrik Kurumu vardı.          Bu kurum Termik santrallerin yapımı, köy elektrifikasyonu, şehir şebekeleri, dağıtım, iletim tesislerinin yapımı ve yaptıkları tesislerinin işletmeciliğinin […]

SF6 gazı nedir Niçin kullanılır Nerelerde Kullanılır Yararları nelerdir

Bugüne kadar hiç düşünmeden güvenle kullandığımız SF6 gazlı teknolojiyi tekrar hatırlayalım istedik. SF6 gazı nedir? SF6 gazı, alev almaz, renksiz, kokusuz, zehirsiz, havadan 5 kere daha ağır ve kimyasal bakımdan son derece kararlı bir gazdır. %20 oksijen ve %80 saf SF6 karışımının olumsuz bir etki yaratmadan solunabilmesi mümkündür. Havadan 5 kat ağır olduğundan atmosfere salındığından […]

Güneş Pilleri Nedir

ünümüz elektronik ürünlerinde kullanılan transistörler, doğrultucu diyotlar gibi güneş pilleri de, yarı-iletken maddelerden yapılırlar. Yarı-iletken özellik gösteren birçok madde arasında güneş pili yapmak için en elverişli olanlar, silisyum, galyum arsenit, kadmiyum tellür gibi maddelerdir.   Yarı-iletken maddelerin güneş pili olarak kullanılabilmeleri için n ya da p tipi katkılanmaları gereklidir. Katkılama, saf yarıiletken eriyik içerisine istenilen […]

Elektrik Tesislerinin Yapımında Kullanılabilecek örnek bir çevre yönetim planı

Ülkemiz enerji yönetimi yetkilileri, elektrik tesislerinin rehabilitasyonu için çok önemli kaynaklar ayırmaktadır.İlgili alt yapı kuruluşları projelerini ikmal ederken görüntü ve çevre kirliliği yapmamaya ayrıca gürültü kirliliği yapmamak için gayret sarfetmelidirler. Aşağıda özellikle elektrik tesislerinin yapımında kullanılabilecek örnek bir çevre yönetim planı sunulmakta olup özellikle kontrol mühendisleri , şantiye şefleri ,yüklenici anahtar personelleri, yüklenici firma sahipleriyle […]

Cep Telefonunun Zararlarından Korunma Yolları

Cep telefonumuz yoksa, varlığımızın da bir anlamının kalmayacağı günlere doğru kosar adım  gidiyoruz. Kısa sürede elimiz ayağımız zannettiğimiz bu cihaz sayesinde konusuyor, yazısıyor, fotoğraf çekiyor, TV izliyor, müzik dinliyor, tansiyonumuzu ölçüyor, haberdar oluyor, hesaplarımızı düzenliyor, ödüyor,harcıyor ve daha pek çok sey yapıyoruz. Kulaklarımızı, cep telefonlarının muhtesem islevlerine kabartmısken alın üç yeni gelimse size: Uluslararası Kanser […]

Dağıtım Şebekelerinde Selektif Koruma Nasıldır

Enerji dağıtım sistemlerinde ülkemizde en yaygın olarak kullanılan besleme şekli dağıtım şebekesini bir ring yapısı oluşturarak kurmak ve bu ringi açık çalıştırarak radyal yapı ile istasyonları beslemektir.   Açık ring çalışmada, koruma rölesi olarak aşırı akım röleleri kullanılmaktadır. Koruma sisteminin zaman kademelendirmesi sağlıklı koşullarda ringin açık çalışacak noktasının belirlenmesi sonrasında oluşturulur. Ancak bu dağıtım şeklinde […]

Enerji Nakil Hatları Proje ve Tesis Hataları Yapımında Teknikler

Enerji Nakil Hatlarının (ENH) projelerinin   ve tesislerinin  yapımında  bazı  teknik hususların göz ardı edilmesi veya  bilinmemesi neticesinde ,  iletkenlerde kopma ve direklerde yıkılmalar meydana gelmektedir. Arızaların meydana geldiği zamanlarda genellikle en kötü hava koşularına rasgeldiği için  yeni direk montajı  , iletkenlerin yeniden çekilmesi hem uzun zaman almakta  , hemde  çok yorucu olmaktadır. Proje ve tesis […]

ENTEMİZ ENERJİ GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş… Varolan her şeyin özündeki enerjinin, varoluşun temel kaynağı.Hızla sona yaklaşan fosil yakıtlar, süratle artan dünya nüfusunun doğal kaynaklarımıza yaptığı baskı, varoluşun özü ‘dost güneş’ ten her geçen an beklentileri arttırdıkça arttırıyor. TERTEMİZ ENERJİ Güneş enerjisininin ekonomikliği bir yana çevrenin korunmasına da olağanüstü faydaları vardır. Sıradan bir güneş kolektörü yılda ortalama bir ila iki ton […]

Elektrik Hızı Kaçtır Nasıl Ölçeriz

Bilindiği gibi, iletken bir elementin atomunun en dış ‘değerlik’ (‘valens’) yörünge kabuğundaki bir veya birkaç elektron, gereken enerjiyi kazandığı takdirde, o malzemenin yapısı içerisinde, örneğin metal kristalinde serbestçe dolaşma yeteneğine sahip olurlar. Bu durumlarıyla iletkenliğe katkıda bulunabildiklerinden, ‘iletim’ veya ‘iletkenlik’ elektronları olarak anılırlar. Malzemenin birim hacmi başına iletkenlik elektronlarının sayısı, ki buna n diyelim, elementin […]