Tablo ve Pano Arka Bağlantı Şeması

Tablo ve Pano Arka Bağlantı Şeması Tablo ve pano arka bağlantı şemaları, tablo ve panonun içerisinde bulunan elemanların birbirleri ile olan bağlantılarını gösterir. Bu bağlantılar çizilirken çok karmaşık olmaması için tek hat şeması ile gösterilir. Ayrıca pano içerisindeki elemanların yerleri de gösterildiği için bu şemalara bakarak arıza bulmak veya pano bağlantısı yapmak oldukça kolaydır.

Panolarda Tek Hat Şeması

Panolarda Tek Hat Şeması Tek hat şemaları projelerde genellikle panoda bulunan tüm elemanları gösterme ve birbiri ile ilişkilendirmede kullanılmaktadır. Tek hat şemalarında kablo bağlantıları açıkça gösterilmez. Ancak panoda bulunacak tüm elemanlar kod numaraları ve sayıları ile belirtilir.

Pano Projesinde Kumanda Devrelerini Okuma Şekli

Pano Projesinde Kumanda Devrelerini Okuma Şekli Kumanda devreleri, projelerde güç devreleri ile aynı sayfada bulunabileceği gibi farklı sayfalarda da bulunabilir. Şekil de, Akım Yolu Şeması’na bakılacak olursa; L1 fazından gelen enerjinin –F05 sigortasının 1 ve 2 numaralı uçlarından, –F06 aşırı akım koruma rölesinin 95 ve 96 numaralı uçlarına geldiği görülür.

Pano Gövdesinin Hazırlanması Nasıldır

Pano Gövdesinin Hazırlanması Nasıldır Pano gövdesi hazırlanırken, pano içi malzemeleri ve kumanda elemanları kullanılır. Pano yerleşim planına göre, kesilecek ve delinecek yerler itina ile kesilir ve delinir Yukarıdaki işlemlere göre hazırlanmış olan sac tablonun içerisine, projeye göre gerekli olan, boy montaj profili, hareket rayı, parça montaj plakaları, iç kapak sistemi, iç atkı, iç raf ve […]

Tablo ve panolarda özel şartnameler

Özel Şartname Tablo ve panolarda özel şartnameler, tabloyu yapan kişi ile yaptıran kişi arasında yapılan anlaşmadır. Bu tip bir özel şartname aşağıda verilmiştir. Ø Besleme hattı ekteki pano imalat resminden görüleceği üzere (TİP –4 ) elektriksel bağlantılar (otomatik sigorta, elektrik sayacı, kaçak akım koruma rölesi ve tali sigorta üzerinden). Yürürlükteki Elektrik İç Tesisleri, Topraklama Yönetmeliği […]

Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi

Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi Ø Sac panolar, yüksekliği 2100 mm, derinliği 750 mm ve genişliği ihtiyaca göre 600, 800, 900 mm olmak üzere dikili sistemde 40x40x4 mm köşebent veya benzeri profil demirden iskeletli, en az 2 mm kalınlığında ve kenarları kıvrılarak yerleştirilmiş DKP sacdan pano tesis edilecektir. Ø Pano için zemin üzerinde 10 cm yüksekliğinde […]

Panoların elektrik bağlantı şemaları çizilirken

Elektrik Bağlantı Şemaları Panoların elektrik bağlantı şemaları çizilirken, genellikle elektrik projelerinin kolon şemalarından yararlanılır. Çünkü pano, elektrik tesisatı yapılan bina veya iş yerinin elektrik kumandasını yapması için tasarlanmaktadır. Her tesisata göre farklılıklar gösterir. Bu nedenle tesisatı ve tesisat projesi yapılmış olan yerin özellikleri ve genel bağlantı şeması ana kolon şemasında gösterilmiştir. Bizde projelere uygun pano […]

Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Devre Bağlantı Şeması ve Montajı Nasıldır

Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Devre Bağlantı Şeması ve Montajı Nasıldır Reaktif Güç Kontrol Rölesinin Devre Bağlantı Şeması ve Montajı Nasıldır Ø Röleyi bağlamadan önce şekil 1.9’ daki bağlantıyı dikkatle inceleyiniz (3 fazlı röle). Ø Akım trafosunu ana şalter çıkışına veya ana giriş sigortalarından birinin ayağına bağlayınız. En çok karşılaşılan hata, akım trafosunun kompanzasyon panosundan sonra […]

Reaktif Güç Kontrol Rölesi Çalışma Karakteristiği

Reaktif Güç Kontrol Rölesi Çalışma Karakteristiği Ön panel kullanımı, çok fonksiyonlu tuşlardan oluşur. Fonksiyonlar set tuşu ile seçilir. Seçilen fonksiyon üzerindeki değiştirmeler yukarı ve aşağı tuşları kullanılarak yapılır. Röle harmonik akımlardan etkilenmez. Kondansatör veya kontaktörlerin zamanla arızalanması, tesisin harcadığı reaktif gücün zamanla artması, istenilen güç faktörüne ulaşılmasını engelleyebilir. Bu durumda alarm kontağı devreye girerek ikaz […]

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI 1. Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır. 2. Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında; a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi, b) Elektrik […]