Cosfimetreler nedir yapısı çeşitleri devreye bağlantısı

Cosfimetreler nedir yapısı çeşitleri devreye bağlantısı Yapısı Güç katsayısını ölçen cihazlara cosfimetre denir. Anolog bir fazlı cosfimetrelerde sabit olan bir akım bobini içerisine manyetik eksenleri birbirine göre dik olan iki gerilim bobini çapraz olarak hareket edebilecek şekilde yerleştirilmiştir.Üç fazlı anolog cosfimetrelerde ise hareketli olan gerilim bobini, 120° olacak şekilde çapraz olarak birbirine bağlanır. Dijital olan […]

Cosfimetreler nedir yap s e itleri devreye ba lant s

Cosfimetreler nedir yap s e itleri devreye ba lant s Yap s G katsay s n l en cihazlara cosfimetre denir. Anolog bir fazl cosfimetrelerde sabit olan bir ak m bobini i erisine manyetik eksenleri birbirine g re dik olan iki gerilim bobini apraz olarak hareket edebilecek ekilde yerle tirilmi tir. fazl anolog cosfimetrelerde ise […]

Alternatörlerin Yüklü Çalışma Deneyi (Dış Karekteristiği)

Alternatörlerin Yüklü Çalışma Deneyi (Dış Karekteristiği) Alternatörün dış karakteristikleri, sabit ve anma (etiket) devrinde döndürülen alternatörün uyartım akımı (Iu) ve güç katsayısı (Cos φ) sabitken, yük akımı (Iy) ile alternatör uç gerilimi (U) arasındaki bağıntıyı veren eğrilere Dış karakteristik eğrileri denir. Deney genellikle omik-indüktif ve kapasitif yükler için ayrı ayrı yapılır. Ayarlı (reaktansı değiştirilebilen) indüktif […]

Trafo merkezinde kullanılan ölçü aletleri

Ölçü Aletleri Trafo merkezinde kullanılan ölçü aletleri her fider için ayrı ayrı bağlanarak gerekli değerleri kaydetmeye ve trafo merkezinde bulunan mesul tablocuya haber vermek için kullanılır. Kullanılan ölçü aletleri akım ve gerilim trafoları ile beslenmektedir. Bu ölçü aletleri trafo merkezi içindeki panonun üzerinde ve ayrıca gerekli olduğunda gerekli cihazın yanında bulunan panolarda bulunur. Trafo merkezinde […]

Elektrik ve Manyetik Alanların Biyolojik Etkileri

Elektromanyetik Alanlar ELF Elektrik ve Manyetik Alanların Biyolojik Etkileri         Son otuz yılda araştırma programları dünyanın her yerinde büyük miktarda artış göstermiştir. Hem ELF alanlar ile canlı organizmaların ve hem de biyolojik etkilerin anlatılmasında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu araştırmaların çoğu güç frekansındaki elektrik alanlarına doğru yönlendirilmiştir. Bu gün ELF EM alanların biyolojik […]

Alpek (AER) Kabloların Seçimi :Askı Telli Plastik İzoleli Alimunyum iletkenlere ait toplu bilgiler

Elektrikle Enerji  Dağıtım kitaplarında sadece isminden bahsedilen, TEK,İller Bankası,TEDAŞ gibi kuruluşlarda sadece birkaç tablo bilgileri ile geçiştirilen ağaçlık yerlerde ağaçların kesilmemesi, arıza adetlerinin asgariye indirilmesi,tesis ve işletme kolaylığı nedeniyle hemen hemen ülkemizin her tarafında gerek elektrik idareleri ile üçüncü kişilerce çok kullanılan  Yeni adıyla AER  esi adıyla’’ ALPEK ‘’  Askı Telli Plastik İzoleli Alimunyum iletkenlere […]

Kompanzasyon Sistemi Tasarımı Nasıl Yapılır ? Resimli Anlatım.

Kompanzasyon Sistemleri Tasarımı Nasıl Yapılır ? lternatif akımın endüstride kullanımının yaygınlaşması neticesinde aktif güç yanısıra reaktif güç kavramında ortaya çıkmıştır. Endüksiyon prensibi ile çalışan alıcılar için manyetik alan ve bu alanın oluşumu için reaktif güç gereklidir. Omik alıcılar faz gerilimi ile aynı fazda olan aktif akımı çekerler iken endüktif alıcılar aktif akımın yanısıra, manyetik alanların […]