Kuvvet Dağıtım Tablo ve Panoları

Kuvvet Dağıtım Tablo ve Panoları Atölye ve fabrika gibi yerlere enerji, dağıtım panoları aracılığıyla girer. Enerji buradan da makinelere veya yardımcı (dağıtım) tablolara verilir. Panolar enerjinin geldiği yere göre duvara yakın bir yere veya kapalı bir yere monte edilir.

Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi

Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi Ø Sac panolar, yüksekliği 2100 mm, derinliği 750 mm ve genişliği ihtiyaca göre 600, 800, 900 mm olmak üzere dikili sistemde 40x40x4 mm köşebent veya benzeri profil demirden iskeletli, en az 2 mm kalınlığında ve kenarları kıvrılarak yerleştirilmiş DKP sacdan pano tesis edilecektir. Ø Pano için zemin üzerinde 10 cm yüksekliğinde […]

Elektrik enerjisi Dağıtım Panoları

Dağıtım Panoları Üretilen enerjinin kullanım yerlerine ulaştırılması ve dağıtımında belirli merkezler oluşturulur. Dağıtım merkezleri olarak alınan bu yerlerden dağıtımın kontrol ve güvenlik konuları önemlidir. Elektrik enerjisinin elde edilişi, iletimi ve dağıtımında kontrol (kumanda ) ve güvenlik konularında yönetmeliklere uyulması gerekmektedir. Kuvvet tablosu hem kilitlemeli hem de butonlu olarak bir tesisin kumandasını sağlar. Tehlikeli durumlarda butona […]

Panoya Elemanların Yerleşim Düzeni Nasıl Olmalı

Pano Yerleşim Krokisi Elemanların Yerleşim Düzeni Nasıl Olmalı Motor devrelerine enerji vermek için kullanılan dağıtım tablolarına kuvvet dağıtım tabloları denir 3-5 linyesi olan küçük güçlü iş yerlerinde tablo ve daha büyük güç gerektiren yerlerde dağıtım panoları olarak isim alır. Kumanda edilecek toplam güce ve linye sayısına göre tablo boyutları değişir. Dağıtım panolarında enerjinin gelişi ile […]

Elektrik Tesislerinin Yapımında Kullanılabilecek örnek bir çevre yönetim planı

Ülkemiz enerji yönetimi yetkilileri, elektrik tesislerinin rehabilitasyonu için çok önemli kaynaklar ayırmaktadır.İlgili alt yapı kuruluşları projelerini ikmal ederken görüntü ve çevre kirliliği yapmamaya ayrıca gürültü kirliliği yapmamak için gayret sarfetmelidirler. Aşağıda özellikle elektrik tesislerinin yapımında kullanılabilecek örnek bir çevre yönetim planı sunulmakta olup özellikle kontrol mühendisleri , şantiye şefleri ,yüklenici anahtar personelleri, yüklenici firma sahipleriyle […]