Mikrodenetleyici ile Trafik Işıklarıyla Kavşak Denetimi

Mikrodenetleyici ile Trafik Işıklarıyla Kavşak Denetimi
PIC16F84 ile değişik bir trafik ışıkları uygulamasıdır. Sabit zamanlı bir trafik ışığı
algoritmasının yanı sıra, girişe bağlı kontrol algoritmalarını içermektedir. Bir yaya butonu
girişi ve bir “Flash/Normal” girişi ile sabit zamanlı program algoritması üç farklı şekilde
işletilmektedir. Devrenin temelinde bir otomobil sinyal vericisi ve bir yaya sinyal vericisi
kumanda edilmiştir.

Şekil 1.15’teki devreye ilk enerji verildiğinde, enerji kontak gecikmelerinin çıkışa
yansımaması amaçlanarak 5 sn. çıkışlar kapalı tutulur. Bunun ardında standart kavşak
kontrol cihazlarında olduğu gibi bir dakika boyunca flaş algoritması uygulanır. Flaş girişi
anahtarı kapalı değil ve yaya butonuna basılmamış ise sabit zamanlı trafik ışığı algoritması
uygulanır. Bu algoritmanın sonunda yaya butonuna basılması için devre otomobil için yeşil
yaparak beklemeye geçer. Yaya butonuna basılmasının ardından değişken bir bekleme süresi
ile yaya yolu yeşil algoritması çalıştırılır. Herhangi bir zamanda flaş anahtarı kapatıldığın da
devre, anahtar tekrar açılıncaya kadar flaş algoritmasını çalıştırır.
PIC16F84 ile kurulmuş olan devre kristalli olarak tasarlanmıştır ve zaman ayarları
4MHz kristal için döngüler ile kurulmuştur. Devre, RC osilatör ile veya farklı kristal
değerleri ile çalıştırılabilir. Ancak RC osilatör kullanıldığında veya kristal değeri farklı
seçildiğinde algoritma süreleri değişecektir.

Posted in Uncategorized.