Flowcode Programında Zumo Robot 32u4 Motor PWM ve Yön Kontrolu

Flowcode Programında Zumo Robot 32u4 Motor PWM ve Yön Kontrolu

SAĞ MOTOR : hız için sağ pwm kanal3 B5 pini.  B1 bacağı Yön için B1=1 ise Sağ motor geri B1=0 ise ileri

SOL MOTOR : hız için sağ pwm kanal4 B6 pini.  B2 bacağı Yön için B2=1 ise solmotor geri B2=0 ise ileri gider

zumo robot daki lcd nin pin bağlantı uçlarını flowcode de karşılıkları

zumo robot daki lcd nin pin bağlantı uçları aşağıdaki resimde verilmiştir.

Zumo Robot Atmega32u4 Flowcode ile programlamak

Zumo Robot Atmega32u4 Floecode ile programlamak  için gerekli pinler ve flowcode programı ile program yüklemek için. Flowcode programında işlemci olarak Atmega32u4 seçilmelidir.

Program:

C:\Program Files (x86)\Flowcode(AVR)\v5\Tools\AVRDUDEusb\avrdude.exe

Parametreler:

avrdude -v -p m32u4 -c avr109 -P COM7 -b 57600 -D -Uflash:w:$(target).hex:i

 

şeklinde ayarlanmalı.

daha sonra reset butonuna çift tıklayarak boot konumuna alınıp program yüklenmelidir.

PIC 16F877 Mikrodenetleyicisi

PIC 16F877 Mikrodenetleyicisi
 Çalışma hızı: DC-20Mhz
 Program belleği: 8Kx14 word Flash ROM
 EEPROM belleği: 256 byte
 Kullanıcı RAM: 368 x 8 byte
 Giriş / çıkış port sayısı: 33
 Timer: Timer0, Timer1, Timer2
 A / D çevirici: 8 kanal 10 bit
 Capture / comp / PWM: 16 bit Capture, 16 bit Compare, 10 bit PWM
çözünürlük
 Seri çevresel arayüz: SPI (Master) ve I2C (Master / Slave) modunda SPI portu
(senkron seri port)
 Paralel slave port: 8 bit, harici RD,WR ve CS kontrollü
 USART / SCI: 9 bit adresli
PIC16F877 Bacak Bağlantıları

Mikrodenetleyici ile Trafik Işıklarıyla Kavşak Denetimi

Mikrodenetleyici ile Trafik Işıklarıyla Kavşak Denetimi
PIC16F84 ile değişik bir trafik ışıkları uygulamasıdır. Sabit zamanlı bir trafik ışığı
algoritmasının yanı sıra, girişe bağlı kontrol algoritmalarını içermektedir. Bir yaya butonu
girişi ve bir “Flash/Normal” girişi ile sabit zamanlı program algoritması üç farklı şekilde
işletilmektedir. Devrenin temelinde bir otomobil sinyal vericisi ve bir yaya sinyal vericisi
kumanda edilmiştir.

Şekil 1.15’teki devreye ilk enerji verildiğinde, enerji kontak gecikmelerinin çıkışa
yansımaması amaçlanarak 5 sn. çıkışlar kapalı tutulur. Bunun ardında standart kavşak
kontrol cihazlarında olduğu gibi bir dakika boyunca flaş algoritması uygulanır. Flaş girişi
anahtarı kapalı değil ve yaya butonuna basılmamış ise sabit zamanlı trafik ışığı algoritması
uygulanır. Bu algoritmanın sonunda yaya butonuna basılması için devre otomobil için yeşil
yaparak beklemeye geçer. Yaya butonuna basılmasının ardından değişken bir bekleme süresi
ile yaya yolu yeşil algoritması çalıştırılır. Herhangi bir zamanda flaş anahtarı kapatıldığın da
devre, anahtar tekrar açılıncaya kadar flaş algoritmasını çalıştırır.
PIC16F84 ile kurulmuş olan devre kristalli olarak tasarlanmıştır ve zaman ayarları
4MHz kristal için döngüler ile kurulmuştur. Devre, RC osilatör ile veya farklı kristal
değerleri ile çalıştırılabilir. Ancak RC osilatör kullanıldığında veya kristal değeri farklı
seçildiğinde algoritma süreleri değişecektir.

Mikrodenetleyicili Şifreli Kapı Kilidi

Mikrodenetleyicili Şifreli Kapı Kilidi
Şekil 1.14: Mikrodenetleyicili şifreli kilit devre şeması


PIC16F84 kullanılarak gerçekleştirilen bu uygulamada, 4 haneli bir şifre, önceden
belirlenmiş ve tuş takımından bu şifre girildiğinde röleye bağlı bir yükün çalıştırılması
amaçlanmıştır.
Devre şöyle çalışır: İlk enerji verildiğinde kırmızı LED yanıktır ve röle kapalıdır.
Doğru şifre girilinceye kadar devre bu durumda bekler. Tuş takımından doğru şifre rakamları
sıra ile tuşlanıp “BA” butonu (AÇ butonu) tuşlandığında, röle çeker ve “YEŞİL LED”yanar.
Bu durumun ardından herhangi bir tuşa basıldığında, röle tekrar kapanır ve kırmızı “LED”
yanar. Devre için belirlenen şifre istenilen bir şifre ile değiştirilebilir.

Mikrodenetleyicilerle Yapılan Uygulama

Mikrodenetleyicilerle Yapılan Uygulama ve Kumanda Devreleri
Ev otomasyon sisteminde mikrodenetleyiciler ve uzaktan kumanda devreleri
kullanılarak birçok konfigürasyonda otomasyon tasarım yapılabilir. Tasarım işi, kişisel hayal
gücü, düşünce, tecrübe ve yeteneğe bağlıdır. Mikrodenetleyicilerle yapılan birkaç temel
devre şeması verilecektir. Bu devreleri geliştirmek ve çeşitli otomasyonlarda kullanmak
kullanıcının tecrübesine ve düşüncesine kalmıştır.

Yanma nedir Yanmanın Çeşitleri

Yanma nedir Yanmanın Çeşitleri
Yanıcı maddenin oksijen ile ısı altında belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur. Yanma olayı, ortamı çok yüksek sıcaklık derecelerine çıkarabilir. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için üç unsurun belirli oranlarda bir araya gelmesi gerekir. Bunlar: Oksijen,ısı(sıcaklık) ve yanıcı maddedir(Resim 1.1).


Resim 1.1: Yangın üçgeni

Temiz bir ortamdaki havada % 20,9 oranında oksijen (O2) vardır. Yanma olayının gerçekleşmesi için bu oranın % 16’nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen oranının % 16’nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Oksijen oranının % 14’ün altına düşmesi hâlinde yanma reaksiyonu olmaz.
Bir maddenin moleküllerini hızlandıran herhangi bir şey, o madde içerisinde ısı üretir. Bu olay ise maddenin moleküllerinin oksijen ile birleşmesine izin verir. Bu olayın adı yanmadır.
Yanma olayının üçüncü sac ayağı da yanıcı maddedir. Yanma olayının şiddeti yanıcı maddenin tutuşma ve ısı yayma miktarı ile orantılıdır. Örneğin, yün zor tutuşan bir maddedir, kağıt ise kolayca tutuşup alev alabilir. Benzin hemen alev alabildiği hâlde, mazotu tutuşturmak oldukça zordur.

Elini çırp TV açılıp kapansın

Elini çırp TV açılıp kapansın
Japonlar, şimdi de uzaktan kumanda aletinin yerine ellerinizin hareketine göre çalışan TV yaptı. JVC şirketinin ürettiği TV’yi açmak için ellerinizi iki kez, kapamak için de üç kez çırpmanız yetiyor. Uzaktan kumanda siz oluyorsunuz ve el işaretleriyle, televizyonunuzda kanal değiştiriyor, menüye giriyor, sesi açıp kapayabiliyorsunuz… Bütün bu işleri tek tuşa bile dokunmadan yapabiliyorsunuz. Bir şirket yetkilisi, yeni TV’yi tanıtırken, “İnsanların başı uzaktan kumandayla bazen belaya giriyor. Bazen arar bulamazsınız, bazen bozulur işe yaramaz. TV kullanmayı kolaylaştıracak çözümler peşindeyiz” dedi.JVC’nin yeni TV’sinde, seyircinin hareketlerini ve çıkardığı sesleri algılayabilen kamera ve mikrofon bulunuyor. Mesela elinizi bir kez çırpınca TV’nin menüsü açılıyor. Elinizi havada gezdirmek, menü içinde gezinmeye yetiyor. Böylece fareyle bilgisayar ekranında gezinir gibi gezebiliyor ve fareyle tıklar gibi hareket yaparak menüde istediğinizi seçebiliyorsunuz. Şirket, şimdi yeni ürünün piyasada tutup tutmayacağını anlamak için tüketici anketi yapıyor.

Işınlama gerçek oldu mu ?

Işınlama gerçek oldu

Avustralyalı bilim adamları bir ilke imza atarak, ilk kez bir ışık demetini, bir yerden başka bir yere “ışınlamayı” başardı. Read the rest of this entry »