Bara Nedir Baralar Hakkında Bilgi

Bara Nedir Baralar Hakkında Bilgi Bara, aynı gerilim ve frekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı ünitedir. Baralar elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesinde kullanılan ünitelerin birbirleriyle irtibatlarını sağlayan iletkenlerdir. Santrallerde üretilen elektrik enerjisi şalt sahalarında cihazlara iletilmesinde baralar kullanılır. Baralar ayrıca orta ve yüksek gerilim panolarında faz, nötr ve toprak iletkeni olarak da kullanılır. Santrallerde, […]

Tek Bara Sistemleri nedir şekli

Tek Bara Sistemleri nedir şekli Küçük güçlü santraller ile devre açmalarının önemli olmadığı yerlerde tek baralı sistemler kullanılır. Tek baralı sistemlerde emniyet ve işletmenin sürekliliği, çift baralı sistemlere göre daha azdır. Tek baralı sistemlerin en büyük sakıncası, arıza sırasında sistemin akımsız kalmasıdır. Generatör veya trafo kesicilerinde bir arıza olması durumunda tüm fiderlerin (besleme hatlarının) enerjisi […]

Bara Düzeneği nedir

Bara Düzeneği nedir Santrallerde üretilen enerjiyi dış devrelere ve abonelere baralar yardımı ile iletilir. Baralar, elektrik teçhizatının birleştiği düğüm noktalarıdır. Genellikle bakırdan ve alüminyumdan yapılmaktadır. Bakır boru, lama veya tel şeklinde olabilir. Alüminyumu işleme teknolojisinin gelişmesi ile artık alüminyum baralar da bakır baralar kadar kullanım alanı bulmaktadır. Santrallerde, trafo merkezlerinde, şalt sahalarında, ölçme merkezlerinde tablolarda […]

Hidroelektrik Santrallar Nedir Baraj Yapısı Hakkında

Günümüzde elektrik enerjisinde arz talep dengesinin bozulacağı, ülkemizde artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla gerek kamu gereksede yatırımcı vatandaşlarımızın epdk etüdlerini yaptırdıkları bir çoğunun da da muhtelif güçteki HES yapımı çalışmalarına başladıkları bilindiğinden HES lerle ilgilenenler için    EİE internet sitesinde faydalı bilgiler mevcuttur. Tarih boyunca insanın suya olan gereksinmesi, onu suyun biriktirilmesine zorlamış, bu […]

Sıfırlama nedir kullanımı ve özellikleri

– Sıfırlama nedir kullanımı ve özellikleri İnsanları tehlikeli temas gerilimlerine karşı korumak için tüketicilerin işletme akım devresine ait olmayan ve bir izolasyon hatası sonucunda gerilim altında kalabilen iletken kısımların, örneğin madenî muhafazaların nötr hattı ile iletken olarak bağlanmasına sıfırlama denir. – Amacı Sıfırlama yapılmış tesislerde, koruma topraklamasında olduğu gibi, işletme araçlarında izolasyon hatası nedeniyle meydana […]

Modüler Hücreler nedir

Modüler Hücreler Hücre içerisinde; – Toprak ayırıcısının bıçakları, – Kabloları toprak iletkenleri, – Kesici, ayırıcı, yük ayırıcısı, akım transformatörü, gerilim transformatörü gibi cihazların şaseleri, – Hücrenin bölmeleri, toprak iletkeni vasıtasıyla birbirlerine bağlanmalıdır. Bütün bu bağlantıların birleştiği ana toprak barası ise hücrelerin ön taraflarında bulunurlar. Hücreler ana toprak baralarının ek parçalar ile birbirlerine bağlanmasından sonra, sistem […]

Yük Ayırıcıları Nedir Çeşitleri

Yük Ayırıcıları Nedir Çeşitleri Kontakların pozisyonu gözle görülebilen normal yüklü devreleri açıp kapayan bazı tiplerinde kısa devre kesme özelliği olmayan bir ayırıcı çeşididir. Kesicilerden tasarruf etmek amacıyla kullanılır. Tek bara sistemlerinde tek güç ayırıcısının bulunduğu yerlerde devresine seri bağlı bir yüksek gerilim sigortası bulunur. Yük ayırıcıları O.G. şalt tesislerinde ayırıcılar ve kesiciler arasındaki büyük boşluğu […]

Şalt Sahası Nedir Tanımı

Şalt Sahası Nedir Tanımı Tanımı Trafo merkezlerinde, güç trafoları, baralar, bir kısım yardımcı teçhizat ile bu cihazları irtibatlandırmakta kullanılan çeşitli bağlama elemanlarının (Kesici ve ayırıcılar) bir arada bulunduğu, enerjinin toplandığı ve dağıtıldığı açık hava tipi tesislerdir. Kapalı yerlerde bulunan şalt tesislerine ise şalt dairesi denir.

Mesnet izolatörleri Nedir Yapısı Çeşitleri

Mesnet izolatörleri Nedir Yapısı Çeşitleri Mesnet izolatörleri, topraktan veya gerilim altında bulunan başka bir bölümden yalıtılmış olan enerjili bölümün, tespit edilmesinde kullanılır. Baraları, pano tabanına paralel veya düşey konumda olacak, gerekli sayıda mesnet izolatörleri kullanarak tespit etmelisiniz. Mesnet izolatörlerinin tepe kuvvetini, kısa devrede meydana gelecek dinamik kuvvetlere dayanacak kapasitede seçmeye dikkat etmelisiniz. Oluklu/tarak tipi izolatör […]

İzolatörler: izolatör nedir Tanımı ve Görevleri

İzolatörler: izolatör nedir Tanımı ve Görevleri Tanımı ve Görevleri Enerji nakil hatlarını, şalt sahaları ve dağıtım merkezlerinde baraları, tespit edildikleri yerden yalıtan ve taşıyan elemanlara izolatör denir. Enerji iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan izolatörlerin iki ana görevi vardır: Ø Elektriksel bakımdan iletkenleri topraktan ayırmak Ø İletken ağırlığını ve iletkenlere gelen ek yükleri karşılamak İzolatörler, elektrik […]