Platin RTD (PT100) Direnç termometre elemanı

Platin RTD (PT100) Direnç termometre elemanı dır. Direnç termometre elemanı, platin veya nikel telden sarılan direncin cam, mika veya seramik içine gömülmesi ile oluşur. Ayrıca sert kâğıt üzerine sarılan tipleri de vardır. Platin RTD’ler -250°C’den 850°C’ye kadar kullanılabilmektedir. Ancak daha sabit sıcaklık verdiğinden, değer değişimi doğrusala daha yakın ve kullanımları daha yaygın olduğundan, kolay bulunabildiğinden […]

Direnç Termometreleri (RTD) Nedir ?

Direnç Termometreleri (RTD) Nedir ? Sıcaklık ölçümlerinde termokupldan sonra bulunmuş ve kullanılmaya başlanmış olan direnç termometreler endüstride, laboratuvarlarda çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle hassas ölçüm alınmak istenilen düşük sıcaklıklarda, termokuplar tercih edilir. Direnç termometreleri, iletken bir telin direnç değerinin sıcaklıkla değişmesinden istifade edilerek oluşturulan bir sıcaklık algılayıcısıdır. Sarımlı direnç, sıcaklığı ölçülmek istenilen ortama daldırılır, üzerinden […]

Cosfimetreler nedir yapısı çeşitleri devreye bağlantısı

Cosfimetreler nedir yapısı çeşitleri devreye bağlantısı Yapısı Güç katsayısını ölçen cihazlara cosfimetre denir. Anolog bir fazlı cosfimetrelerde sabit olan bir akım bobini içerisine manyetik eksenleri birbirine göre dik olan iki gerilim bobini çapraz olarak hareket edebilecek şekilde yerleştirilmiştir.Üç fazlı anolog cosfimetrelerde ise hareketli olan gerilim bobini, 120° olacak şekilde çapraz olarak birbirine bağlanır. Dijital olan […]

Cosfimetreler nedir yap s e itleri devreye ba lant s

Cosfimetreler nedir yap s e itleri devreye ba lant s Yap s G katsay s n l en cihazlara cosfimetre denir. Anolog bir fazl cosfimetrelerde sabit olan bir ak m bobini i erisine manyetik eksenleri birbirine g re dik olan iki gerilim bobini apraz olarak hareket edebilecek ekilde yerle tirilmi tir. fazl anolog cosfimetrelerde ise […]

Frekansmetreler nedir tanımı çeşitleri devreye bağlantısı

Frekansmetreler nedir tanımı çeşitleri devreye bağlantısı Yapısı Alternatif akım devrelerinde devre frekansını hertz ölçen cihazlara frekansmetre denir. Dilli frekansmetreler yapı olarak diğer ölçü aletlerinden farklıdır. Dilli frekansmetrenin içerisinde bir elektromıknatıs ve buna bağlı metal levhalar vardır. Levha kalınlıkları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla titreşim frekansları birbirinden farklı olmaktadır. Levhaların titreşim frekansları bir öncekine göre 0,5 Hz. Kadar […]

Voltmetreler nedir tanımı yapısı ve bağlantı şeması

Voltmetreler nedir tanımı yapısı ve bağlantı şeması Yapısı Gerilim ölçerler. Voltmetreler elektrik devrelerinde iki nokta arasındaki potansiyel farkı (gerilim) ölçülmesine yarayan ölçü aletleridir. Voltmetreler yapı olarak ampermetrelerin yapısı konusunda anlatılan ölçü aletleri yapısında üretilir. Voltmetre bobini iç direnci yüksek olmalıdır. Onun için ince telli ve çok spirli sarılır.

Voltmetreler nedir tan m yap s ve ba lant emas

Voltmetreler nedir tan m yap s ve ba lant emas Yap s Gerilim l erler. Voltmetreler elektrik devrelerinde iki nokta aras ndaki potansiyel fark (gerilim) l lmesine yarayan l aletleridir. Voltmetreler yap olarak ampermetrelerin yap s konusunda anlat lan l aletleri yap s nda retilir. Voltmetre bobini i direnci y ksek olmal d r. Onun […]

Laboratuvar Otomasyonuna Yönelik Ölçme / Kontrol Sistemi ve PC Yazılımları

Laboratuvar Otomasyonuna Yönelik Ölçme / Kontrol Sistemi ve PC Yazılımları  AMAÇ:Ölçme ve kontrol kavramları günlük hayatta, birçok  laboratuvar uygulamasında  kullanılır.  Geliştirilen sistem, piyasada satılan PLC  ye (Programlanabilir Lojik Kontrolcü)  benzer. Amaç alınan ölçüm sonuçlarına göre  belirlenen şartlarda diğer sistemleri kontrol etmektir.  Çoğu cihazda ölçme imkanı varken, kontrol imkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla karmaşık deneyler yapmak problem oluşturmaktadır. […]

Ampermetre Voltmetre Metodu ile Direnç Ölçme Nasıl Yapılır

DİRENÇ ÖLÇME METOTLARI Elektronikte kullanılan pasif elemanlardan en önemlilerinden birisidirençtir. Bütün elektrik ve elektronik devrelerden belirli bir dirençvardır. Bu dirençlerin değerlerine göre devrenin tasarımı yapılır.Devrede bulunan dirençler, bazen ısı elde etmeğe bazen akımısınırlamaya, bazen de gerilimi çeşitli değerlere bölmeye yararlar.Bunun gibi daha bir çok etkileri olan dirençlerin değerini bilmek çokönem taşır. Daha önceki konularda ohmetreyle […]

Elektrik Frekans Nedir Birimi ve Frekansmetre

Frekansmetre Nedir FREKANS: 1 saniyedeki peryot sayısına frekans denir. PERYOT: Tam devir yapmış dalga bir peryotluktur (devirliktir). Devrini tamamlayan dalgaya peryot denir. PULSE: Yarım peryota pals denir. 1 peryotta birisi pozitif, diğeri negatif olmak üzere iki adet pals vardır. Frekansın birimi: HERTZ vaya SAYKIL olarak belirtilir. Değerinin askatları yoktur, fakat üs katları vardır. 1 Hz […]