Voltmetreler nedir tanımı yapısı ve bağlantı şeması

Voltmetreler nedir tanımı yapısı ve bağlantı şeması
Yapısı
Gerilim ölçerler. Voltmetreler elektrik devrelerinde iki nokta arasındaki potansiyel
farkı (gerilim) ölçülmesine yarayan ölçü aletleridir. Voltmetreler yapı olarak
ampermetrelerin yapısı konusunda anlatılan ölçü aletleri yapısında üretilir. Voltmetre bobini
iç direnci yüksek olmalıdır. Onun için ince telli ve çok spirli sarılır.


Çeşitleri
Çeşit olarak günümüzde dijital ve anolog olmak üzere voltmetreler vardır. Resim
3.8’de anolog voltmetre Resim 3.9’da dijital voltmetreler görülmektedir. DC ve AC
modelleri vardır. Ayrıca bir fazlı ve üç fazlı devrelere göre üretimleri vardır.

Resim 3.8: Anolog voltmetre Resim 3.9: Dijital voltmetreler
3.3.3. Devreye Bağlanışı
Voltmetreler bir gerilim kaynağının 2 ucuna doğrudan bağlanır. Yani voltmetreler
elektrik devresine paralel bağlanır. Devrenin uçları arasındaki U gerilimini volt (V) olarak
gösterir.
Ø Voltmetreler devreye seri olarak bağlanmaz. Bağlanırlarsa voltmetre direnci
büyük olduğundan devre geriliminin büyük bölümü voltmetre direnci üzerinde
düşer. Kalan gerilim de alıcıların normal çalışma gerilimlerinden küçük
olduğundan alıcılar sağlıklı çalışmaz.
Ø Voltmetre devreye bağlandığı devrede ölçme alanından daha büyük ölçümlere
maruz bırakılmamalıdır.
Ø DC Anolog voltmetre devreye bağlanırken + ve – uçların bağlantısına dikkat
etmek gerekir
.Ters bağlanırsa ibre ters sapmak isteyecek; fakat mekanik
sınırlamadan dolayı dönemeyeceğinden alet bobinleri zarar görecektir.
Şekil 3.3’te bir fazlı bir devrede voltmetrenin devreye bağlanması şekil 3.4’te ise üç
fazlı bir devrede üç fazlı voltmetrenin devreye bağlanması görülmektedir.

Posted in Genel.