Koruma Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar

Koruma Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar – Dış muhafazası madenî olan cihazlarda topraklı fiş kullanılmalıdır. Kullanılan bu fişlerin de topraklı prize takılmasına itina gösterilmesi gerekir. – Koruma topraklaması hattının kesiti aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır. Örnek: Faz ve nötr iletkeni 25 mm2 kesitli iletkenle çekilen tesisatta koruma iletkenlerinin yalıtılmış iletkenle çekilecekse 16 mm2, çıplak olarak korunmuş veya […]

Koruma Topraklamasında İşlem Sırası nasıldır

Koruma Topraklamasında  İşlem Sırası nasıldır Korunan tesis kısımları arızasız durumda toprak potansiyelindedir. Cihazda bir izolasyon hatası baş gösterirse bir fazlı kısa devre meydana gelmiş olur ve büyük hata akımı geçtiğinden koruma elemanlarından biri (örneğin bir sigorta) enerjiyi keserek tehlikeli temas geriliminin sürekli olarak kalmasını önler. Koruma topraklamasının uygulandığı şebekelerde yıldız noktasının topraklanmış olması gerekir. Herhangi […]

Panolar ile ilgili topraklama sistemleri

Panolar Panolar ile ilgili topraklama sistemleri aşağıya çıkarılmıştır. Panoların demir gövdesi ile gerilim altında olmayan tüm demir bölümleri topraklanmalıdır. Dolap tipi panoların nötr ve topraklama bağlantıları için ayrı bir bölüm bulunacaktır. Şantiye tabloları DKP sacdan, kapaklı tipte kilitli ve dış etkenlere karşı korunmuş olmalıdır. Kablo giriş yerlerinden içeriye toz, toprak ve harç girmeyecek şekilde her […]

Elektrik iletim Hatlarında Topraklama Tanımı ve Önemi Çeşitleri

Elektrik iletim Hatlarında Topraklama Tanımı ve Önemi Çeşitleri Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine TOPRAKLAMA denilmektedir. Elektrik sistemlerinin devamlılığını sağlamak ve insan hayatını güvenceye almak için elektrik sistemlerinde, gerilim altındaki kısımlar yalıtılırlar. Toprağa karşı yalıtımda, çeşitli sebeplerle, her zaman bozulma […]

Tablo ve panolarda özel şartnameler

Özel Şartname Tablo ve panolarda özel şartnameler, tabloyu yapan kişi ile yaptıran kişi arasında yapılan anlaşmadır. Bu tip bir özel şartname aşağıda verilmiştir. Ø Besleme hattı ekteki pano imalat resminden görüleceği üzere (TİP –4 ) elektriksel bağlantılar (otomatik sigorta, elektrik sayacı, kaçak akım koruma rölesi ve tali sigorta üzerinden). Yürürlükteki Elektrik İç Tesisleri, Topraklama Yönetmeliği […]

Tablo ve panolarda zel artnameler

zel artname Tablo ve panolarda zel artnameler, tabloyu yapan ki i ile yapt ran ki i aras nda yap lan anla mad r. Bu tip bir zel artname a a da verilmi tir. Besleme hatt ekteki pano imalat resminden g r lece i zere (T P ?4 ) elektriksel ba lant lar (otomatik sigorta, elektrik […]

Dağıtım Tabloları Teknik Şartnamesi

Dağıtım Tabloları Teknik Şartnamesi Bu şartname doğru akımlarda 600 volt, alternatif akımlarda faz-nötr arası 250 volttan az gerilim sistemleri içindir. Ø Dağıtım tabloları duvar yüzeyine veya duvara gömülü olarak yerleştirilecektir. Ø Tablo ölçüleri, siparişi veren yerin projesine uygun olacaktır. Ø Her sigorta veya şalterin altında beslenilen yeri gösteren madensel veya plastik etiketler bulunacaktır. Ø 60 […]

Da t m Tablolar Teknik artnamesi

Da t m Tablolar Teknik artnamesi Bu artname do ru ak mlarda 600 volt, alternatif ak mlarda faz-n tr aras 250 volttan az gerilim sistemleri i indir. Da t m tablolar duvar y zeyine veya duvara g m l olarak yerle tirilecektir. Tablo l leri, sipari i veren yerin projesine uygun olacakt r. Her sigorta […]

Topraklama İletkeni Çekmede Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir

Topraklama İletkeni Çekmede Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir. Ø Topraklama iletkenlerinin tesis edilmesi: Genel olarak topraklama iletkenleri, mümkün olduğunca kısa yoldan bağlanmalıdır. Ø Topraklama iletkenlerinin mekanik tahribata karşı korunması gerekmektedir. Ø Topraklama iletkenleri toprak üzerine yerleştirilebilir. Böyle bir durumda bunlara her an Ø ulaşılabilir. Eğer bir mekanik tahribat riski söz konusu olacaksa, topraklama iletkeni uygun şekilde […]

Temel Topraklaması nedir

Temel Topraklaması nedir Temel içine yerleştirilmiş topraklayıcı beton içine gömülerek, toprakla geniş yüzeyli olarak temas etmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan topraklamaya temel topraklama denir. Temel topraklama, potansiyel dengelemesinin etkisini arttırır.