Frekansmetreler nedir tanımı çeşitleri devreye bağlantısı

Frekansmetreler nedir tanımı çeşitleri devreye bağlantısı
Yapısı
Alternatif akım devrelerinde devre frekansını hertz ölçen cihazlara frekansmetre denir.
Dilli frekansmetreler yapı olarak diğer ölçü aletlerinden farklıdır. Dilli frekansmetrenin
içerisinde bir elektromıknatıs ve buna bağlı metal levhalar vardır. Levha kalınlıkları
birbirinden farklıdır. Dolayısıyla titreşim frekansları birbirinden farklı olmaktadır.
Levhaların titreşim frekansları bir öncekine göre 0,5 Hz. Kadar farklı olacak şekildedir. Her
levhanın ucunda beyaz bir plaka bulunur. En büyük titreşimi yapan dile göre okuma yapılır.


Çeşitleri
Ø Dilli Frekansmetre: Yapısı üstte anlatılan bu tür frekansmetreler halen frekans
ölçümünde kullanılmaktadır (Resim 3.10).

Ø Anolog Frekansmetre: Yapı olarak ampermetreler yapısında anlatılan elektro
dinamik ölçü aletleri türüne girerler (Resim 3.11).
Ø DijitalFrekansmetreler: Elektronik malzemelerden oluşturulan
frekansmetrelerdir (Resim 3.12).

Devreye Bağlanışı
Devreye paralel bağlanır. Bağlantıları oldukça kolaydır. Şekil 3.5’de frekansmetrenin
devreye bağlantısı gösterilmiştir. Frekansını ölçmek istediğimiz devrede faz ve nötr ucundan
birer uç alarak frekansmetremizin uçlarına bağlarız.

Comments are closed.