Cosfimetreler nedir yapısı çeşitleri devreye bağlantısı

Cosfimetreler nedir yapısı çeşitleri devreye bağlantısı
Yapısı
Güç katsayısını ölçen cihazlara cosfimetre denir. Anolog bir fazlı cosfimetrelerde
sabit olan bir akım bobini içerisine manyetik eksenleri birbirine göre dik olan iki gerilim
bobini çapraz olarak hareket edebilecek şekilde yerleştirilmiştir.Üç fazlı anolog
cosfimetrelerde ise hareketli olan gerilim bobini, 120° olacak şekilde çapraz olarak birbirine
bağlanır.
Dijital olan cosfimetre ler elektronik elemanlardan yapılmıştır.


Çeşitleri
Bir fazlı ve üç fazlı anolog ve dijital tipleri vardır. Resim 3.13’de anolog cosfimetre
resim 3.4’te dijital cosfimetre görülmektedir.

Devreye Bağlanışı
Cosfimetreler devreye Şekil 3.6 ve Şekil 3.7’deki şekilde bağlanırlar. Bu aletlerin
akım bobinleri devreye seri gerilim bobinleri devreye paralel bağlanır. Genellikle güncel
cosfimetrelerde bağlantı şeması aletin arkasında verilmiştir. Ya da aletle birlikte gelen
katalogda verilmiştir.

Comments are closed.