Cosfimetreler nedir yap s e itleri devreye ba lant s

Cosfimetreler nedir yap s e itleri devreye ba lant s
Yap s
G katsay s n l en cihazlara cosfimetre denir. Anolog bir fazl cosfimetrelerde
sabit olan bir ak m bobini i erisine manyetik eksenleri birbirine g re dik olan iki gerilim
bobini apraz olarak hareket edebilecek ekilde yerle tirilmi tir. fazl anolog
cosfimetrelerde ise hareketli olan gerilim bobini, 120 olacak ekilde apraz olarak birbirine
ba lan r.
Dijital olan cosfimetre ler elektronik elemanlardan yap lm t r.


e itleri
Bir fazl ve fazl anolog ve dijital tipleri vard r. Resim 3.13?de anolog cosfimetre
resim 3.4?te dijital cosfimetre g r lmektedir.

Devreye Ba lan
Cosfimetreler devreye ekil 3.6 ve ekil 3.7?deki ekilde ba lan rlar. Bu aletlerin
ak m bobinleri devreye seri gerilim bobinleri devreye paralel ba lan r. Genellikle g ncel
cosfimetrelerde ba lant emas aletin arkas nda verilmi tir. Ya da aletle birlikte gelen
katalogda verilmi tir.

Comments are closed.