Trafo Bağlantılarının Kontrol ve Bakımı

Trafo Bağlantılarının Kontrol ve Bakımı
Bildiğimiz gibi trafolarda 3 adet YG giriş ucu, 3 adet AG çıkış ucu ve AG çıkış
uçlarının yanında da 1 adet işletme topraklaması ucu vardır. Ayrıca trafo gövdesine yapılan
koruma topraklaması civatası da bulunmaktadır. Buralara yapılmış olan bağlantıların kontrol
ve bakımı hem trafonun ömrü hem de enerjinin sürekliliği açısından önemlidir.
Bu terminal bağlantılarının kontrol ve bakımını aşağıdaki işlem sırasına göre yapınız:
Ø Bütün buşing terminal bağlantılarını ve topraklama bağlantılarını kontrol ederek
iyi temas etmeyen paslı, oksitli kısımları temizleyiniz,
Ø Gevşek olan bağlantıları sıkınız,
Ø Buşing terminal bağlantılarını sıkarken buşinglerin kırılmamasına ve buşing
tijlerinin sökülmemesine dikkat ediniz,
Ø Buşing terminal bağlantılarının, buşingleri kıracak derecede gergin
olmadığından emin olunuz,
Ø Topraklama iletkeninin sağlamlığını kontrol ediniz,
Ø Topraklama bağlantılarını kontrol ediniz, gevşemiş ise sıkınız.

Posted in Genel.