Trafo Sargıları Yalıtkanlık Kontrolü

Trafo Sargıları Yalıtkanlık Kontrolü
Trafonun çekirdek ve sargılarının durumu hakkında fikir edinebilmek için önce
trafoyu açmadan bazı ölçmeler ve denemeler yapmak gerekir. Bu ölçme ve denemeler
sonucunda trafonun açılıp açılmayacağına karar verilir. Şimdi bu ölçme işlemlerini
açıklayalım:
Ø Trafonun buşing terminal bağlantı uçları işaretlenerek (tekrar bağlarken
herhangi bir yanlışlığa meydan vermemek için) söküldükten sonra sargılar arası
ve sargılarla tank arası izolasyon direnci (izolasyon megeri ile) ölçülür. Bu
ölçmeler sırasında trafo yağ sıcaklığı da dikkate alınır,
Ø İzolasyon direncinden sonra shering (şering) köprüsü ile dielektrik kayıp
faktörü (tgφ) ölçülür.
Ölçülen değerler trafonun yapısına ve karakteristiğine göre kataloğunda olması
gereken değerler ile karşılaştırılır. Değerler uygun ise trafonun buşing terminal bağlantıları
tekrar yapılarak boşta gerilim uygulanır. Trafonun çektiği akım ve ısınması kontrol edilir.
Durum normal ise trafo nominal gücünde yüklenerek çektiği akım ve ısınması kontrol edilir.
Anormal sesler ve aşırı ısınmalar trafo sargılarında bir sorun olduğunu gösterir.
Yukarıda belirtilen ölçme ve denemeler sonucunda anormal bir durum tespit edilirse
üretici fabrika ile temasa geçilerek tamir ve bakımları yaptırılır.

Posted in Genel.