Trafo Soğutma Sistemi Bakımı

Trafo Soğutma Sistemi Bakımı
Trafolarda değişik soğutma sistemleri kullanılmakla beraber en çok kullanılan yöntem
radyatörler ve vantilatörlerle yapılan soğutmadır. Trafo tankı içinde bulunan yağ ısındıkça
genleşerek tank içinde ve radyatörlerde dolaşamaya başlar. Radyatöre gelen yağ,
vantilatörler yardımıyla soğutularak tekrar tank içine döner. Bu şekilde soğutma sağlanmış
olur.
Bu iş için kullanılan kontrol panosunun ve vantilatörlerin bakımının yapılması gerekir.
Bakım işleminde şu hususları yerine getiriniz:
Ø Kontrol panosundaki sigorta, buton, kontaktör, röle, kaçak akım kontrol rölesi,
termostat, piriz ve lamba gibi elemanları kontrol ediniz, varsa arızalı olanları
tamir ediniz ya da değiştiriniz,
Ø Kontrol panosu bağlantı kablolarını ve elemanlara bağlantı yerlerini kontrol
ediniz,
Ø çıkmış ya da gevşemiş olan uçları sıkınız,
Ø Kontrol panosu ile vantilatörler arasındaki bağlantı kablolarını ve bağlantı
yerlerini kontrol ediniz,
Ø Kontrol panosu mekanik aksamını ve kapağını kontrol ediniz, kapağının tam
olarak kapandığından emin olunuz,
Ø Kontrol panosu koruma topraklamasını ve bağlantılarını kontrol ediniz,
Ø Vantilatörleri yerinden söküp basınçlı hava ile temizleyiniz,
Ø Kanadı kırık veya çatlak olan pervaneleri yenisi ile değiştiriniz,
Ø Vantilatör motorunu kontrol ediniz,
Ø Vantilatör motor milini ve bilyasını yağlayınız.

Posted in Genel.