Search Results

Pano Mekanik Fonksiyon Testi Nedir Nasıl Yapılır

Pano Mekanik Fonksiyon Testi Nedir Nasıl Yapılır Teknolojinin ilerleme hızına paralel olarak elektrik panoları da yol almış durumdadır. Önceki yollarda siparişe göre istenen boyutlarda ve kaynaklama yöntemine göre yapılan panolar artık modüler hale gelmiş durumdadır. Çok çeşitli hale gelmiş pano parçaları ve aksesuarları vidalarla birleştirilerek istenen boyut ve özelliklerde panolar yapılabilmektedir.

Pano Mekanik Fonksiyon Testi Nedir Nas l Yap l r

Pano Mekanik Fonksiyon Testi Nedir Nas l Yap l r Teknolojinin ilerleme h z na paralel olarak elektrik panolar da yol alm durumdad r. nceki yollarda sipari e g re istenen boyutlarda ve kaynaklama y ntemine g re yap lan panolar art k mod ler hale gelmi durumdad r. ok e itli hale gelmi pano […]

Panoya Test Geriliminin Verilmesi işlemi Nasıldır

Panoya Test Geriliminin Verilmesi işlemi Nasıldır İmalatı biten pano, montajdan önce anma gerilimi uygulanarak fonksiyon testine tabi tutulur. Bir nevi pano, deneme aşamasında kullanılmış olur. Böylece montajdan önce varsa aksaklıklar ortaya çıkarılarak giderilir.

Panoya Test Geriliminin Verilmesi i lemi Nas ld r

Panoya Test Geriliminin Verilmesi i lemi Nas ld r malat biten pano, montajdan nce anma gerilimi uygulanarak fonksiyon testine tabi tutulur. Bir nevi pano, deneme a amas nda kullan lm olur. B ylece montajdan nce varsa aksakl klar ortaya kar larak giderilir.

Elektrik panosununun Çalışma ve Kontrol Raporu Hazırlama

Elektrik panosununun  Çalışma ve Kontrol Raporu Hazırlama Son Kontrollerin Yapılması Elektrik panosunun cihaz ayarlarının kontrolü yapıldıktan sonra panoya enerji verilir ve sistemin çalışması tekrar kontrol edildir. Panonun çalışması standartlara uygun ise işlem tamamlanmış olur, eğer son kontrolde yine ayar gerektirecek bir durum varsa bu ayar da yapılarak kontroller tamamlanmış olur. Çalışma ve Kontrol Raporu Kriterleri […]

Kullanıma hazır hale getirilen pano sırası ile aşağıdaki işlemlere tabi tutulur

Kullanıma hazır hale getirilen pano sırası ile aşağıdaki işlemlere tabi tutulur. Her testin sağ yanındaki boşluğa elde edilen test sonuçları X işareti ile işaretlenir.

Kullan ma haz r hale getirilen pano s ras ile a a daki i lemlere tabi tutulur

Kullan ma haz r hale getirilen pano s ras ile a a daki i lemlere tabi tutulur. Her testin sa yan ndaki bo lu a elde edilen test sonu lar X i areti ile i aretlenir.

Meğer ile yapılan hatlar arası İzolasyon Test Sonuçlarını Değerlendirme

Meğer ile yapılan hatlar arası İzolasyon Test Sonuçlarını Değerlendirme Meğer ile yapılan hatlar arası, hat toprak, bara – pano vb. arası yapılan ölçümler sonucu elde edilen direnç değerlerini bir yere not alınır. Bu değerlerin yüksek çıkması tesisatın izolasyonu için iyidir.

Me er ile yap lan hatlar aras zolasyon Test Sonu lar n De erlendirme

Me er ile yap lan hatlar aras zolasyon Test Sonu lar n De erlendirme Me er ile yap lan hatlar aras , hat toprak, bara ? pano vb. aras yap lan l mler sonucu elde edilen diren de erlerini bir yere not al n r. Bu de erlerin y ksek kmas tesisat n izolasyonu i […]

Cihazlar ile Pano Gövdesi Arası Yalıtkanlık Direncini Ölçmek

Cihazlar ile Pano Gövdesi Arası Yalıtkanlık Direncini Ölçmek Not: Bu testi yaparken panonun enerjisiz olmasına dikkat ediniz. Bu ölçme işlemini enerji altında kesinlikle yapmayınız. Panonuzda kullandığınız kontaktör, röle, şalter ve ölçü aletleri gibi cihazlar ile pano gövdesinin hiçbir şekilde elektriksel bir bağlantılarının olmaması gerekir. Bu cihazların pano gövdesinden yalıtımına özen gösteriniz. Bu izolasyon tesisatın sağlıklı […]