Trafolarda Kaçak Akıdan Faydalanılan Yerler

Trafolarda Kaçak Akıdan Faydalanılan Yerler Bazı özel transformatörlerde kaçak akılar istenir. Örneğin; Kaynak makinelerinde, kısa devre akımlarını azaltmada, paralel çalışmayı kolaylaştırmada ve ark fırınlarının güç devrelerinde kullanılan transformatörün kaçak reaktansı büyük istenmektedir.

Oto Trafoları Nedir tanımı yapısı üstünlükleri sakıncaları kullanıldıkları yerler

Oto Trafoları Nedir tanımı yapısı üstünlükleri sakıncaları kullanıldıkları yerler 1. Tanımı Primer sargının bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarak da kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan tip transformatörlere oto transformatör denir. .2. Yapısı Şekil 1.22.a’da normal transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki ayrı sargı bulunur. Oto transformatörlerinde ise bir tek sargı vardır.(Şekil […]

Alternatörlerin Kısa Devre Deneyi

Alternatörlerin Kısa Devre Deneyi Alternatörlerde kısa devre karakteristiği, uçları kısa devre edilen bir alternatörde, uyartım akımı ile kısa devre akımının değişimine denir. Deney senkron devirde 1 fazın nötrle veya üç fazın kendi arasında ampermetreler yardımı ile kısa devre edilmesiyle yapılır. Biz deneyimizi üç fazı kısa devre ederek yapalım. Ø Deneyin Bağlantı Şeması Boş çalışma deneyi […]

Alternatörlerin Yüklü Çalışma Deneyi (Dış Karekteristiği)

Alternatörlerin Yüklü Çalışma Deneyi (Dış Karekteristiği) Alternatörün dış karakteristikleri, sabit ve anma (etiket) devrinde döndürülen alternatörün uyartım akımı (Iu) ve güç katsayısı (Cos φ) sabitken, yük akımı (Iy) ile alternatör uç gerilimi (U) arasındaki bağıntıyı veren eğrilere Dış karakteristik eğrileri denir. Deney genellikle omik-indüktif ve kapasitif yükler için ayrı ayrı yapılır. Ayarlı (reaktansı değiştirilebilen) indüktif […]

Trafolarda Regülasyon Nedir Nasıl Bulunur ?

Trafolarda Regülasyon Nedir Nasıl Bulunur ? Ø Gerilim regülasyonu: Transformatörün sekonder geriliminin boştaki ve yüklü durumdaki gerilimleri arasındaki farka, transformatörün gerilim değişmesi veya gerilim regülasyonu denir. Gerilim Regülasyonu = Boştaki sekonder gerilimi – Tam yükteki sekonder gerilimi Bu farkın, tam yüklü durumdaki sekonder gerilimleri oranının 100 ile çarpımına gerilim regülasyonu yüzdesi denir. Regülasyon yüzdesi bilinen […]

ELEKTRİK MOTORLARININ ÇEŞİTLERİ TANIMI VE YAPISI HAKKINDA RESİMLİ BİLGİ

ELEKTRİK MOTORLARININ TANIMI VE YAPISI Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aygıtlara elektrikmotorları denir.Her elektrik makinası biri sabit (Stator) ve diğerikendi çevresinde dönen (Rotor ya da Endüvi) iki ana parçadan oluşur. Buana parçalar: elektrik akımını ileten parçalar (örneğin: sargılar),manyetik akıyı ileten parçalar ve konstrüksiyon parçaları (örneğin:vidalar, yataklar) olmak üzere tekrar kısımlara ayrılır. Alternatifakım ile çalışan elektrik […]

YÜKSEK GERİLİMDE KISA DEVRE VE KISA DEVRELERİN UNİTER HESABI

YÜKSEK GERİLİMDE KISA DEVRE VE KISA DEVRELERİN UNİTER HESABI Dr. Doğan Haktanır (MASHRAE, MInst.D, TCEE, MAIEE) (Makine, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Bina Hızmetleri Mühendisi) e-posta: doganh@hotmail.com ÖZET      Elektrik devrelerinin hesabında genellikle önde gelen kural ve teoremlerin başında Ohm, Thevenin, Kirchoff’tur. Karmaşık devrelerde Kirchoff kanunundan çıkıp da Thevenin denkliğine geçildiğinde, bu karmaşık devre hesapları […]