Ampermetre Nedir Devre Bağlantısı Nasıl Yapılır

Ampermetre : Ampermetreler, elektrik akımının akımşiddetini (iletkenden geçen akım miktarını) ölçen aletlerdir. Elektrikdevresinde alıcıya seri bağlanırlar. Alıcının akımı ampermetreniniçinden geçmesi gerekir. Ancak ampermetre, geçen bu akımı ölçmeli fakatakımın geçişine bir zorluk göstermemelidir. Bunun için ampermetrenin içdirenci çok küçük olmalıdır (0-1 Ohm). Ampermetrenin iç direncininküçük olması için bobini, kalın kesitli iletkenden az sipirli olaraksarılır. Ampermetrelerin ölçüldüğü […]

Frekansmetreler nedir tanımı çeşitleri devreye bağlantısı

Frekansmetreler nedir tanımı çeşitleri devreye bağlantısı Yapısı Alternatif akım devrelerinde devre frekansını hertz ölçen cihazlara frekansmetre denir. Dilli frekansmetreler yapı olarak diğer ölçü aletlerinden farklıdır. Dilli frekansmetrenin içerisinde bir elektromıknatıs ve buna bağlı metal levhalar vardır. Levha kalınlıkları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla titreşim frekansları birbirinden farklı olmaktadır. Levhaların titreşim frekansları bir öncekine göre 0,5 Hz. Kadar […]

Ampermetre Voltmetre Metodu ile Direnç Ölçme Nasıl Yapılır

DİRENÇ ÖLÇME METOTLARI Elektronikte kullanılan pasif elemanlardan en önemlilerinden birisidirençtir. Bütün elektrik ve elektronik devrelerden belirli bir dirençvardır. Bu dirençlerin değerlerine göre devrenin tasarımı yapılır.Devrede bulunan dirençler, bazen ısı elde etmeğe bazen akımısınırlamaya, bazen de gerilimi çeşitli değerlere bölmeye yararlar.Bunun gibi daha bir çok etkileri olan dirençlerin değerini bilmek çokönem taşır. Daha önceki konularda ohmetreyle […]

Alternatörlerin Kısa Devre Deneyi

Alternatörlerin Kısa Devre Deneyi Alternatörlerde kısa devre karakteristiği, uçları kısa devre edilen bir alternatörde, uyartım akımı ile kısa devre akımının değişimine denir. Deney senkron devirde 1 fazın nötrle veya üç fazın kendi arasında ampermetreler yardımı ile kısa devre edilmesiyle yapılır. Biz deneyimizi üç fazı kısa devre ederek yapalım. Ø Deneyin Bağlantı Şeması Boş çalışma deneyi […]

Voltmetreler nedir tanımı yapısı ve bağlantı şeması

Voltmetreler nedir tanımı yapısı ve bağlantı şeması Yapısı Gerilim ölçerler. Voltmetreler elektrik devrelerinde iki nokta arasındaki potansiyel farkı (gerilim) ölçülmesine yarayan ölçü aletleridir. Voltmetreler yapı olarak ampermetrelerin yapısı konusunda anlatılan ölçü aletleri yapısında üretilir. Voltmetre bobini iç direnci yüksek olmalıdır. Onun için ince telli ve çok spirli sarılır.

Transistör nedir ? Çeşitleri Resimli Anlatım

Transistörler Transistör nedir? Eklem Transistör yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik devre elemanıdır. Her nekadar diyodun yapısına benzesede çalışması ve fonksiyonları diyottan çok farklıdır. Transistör iki eklemli üç bölgeli bir devre elemanı olup iki ana çeşittir.  NPN  PNP Transistör aşağıda belirtildiği gibi değişik şekillerde tanımlanır: Transistörün kolay anlaşılması bakımından tanımı; Transistörün bir sandviçe benzetilmesidir, yarı iletken […]