Search Results

Trafolarda İşletme Topraklaması Yapma

Trafolarda İşletme Topraklaması Yapma Elektrik tesislerinde işletme araçlarının aktif kısımlarının topraklanmasına işletme topraklaması denir İşletme topraklaması, işletme akım devresinin toprağa karşı potansiyelin belli bir değerde bulundurulmasına yarar, bu nedenle işletme akım devresi ile toprak arasında direk bir bağlantı yapılır. Bu yüzden toprak, işletme akım devresinin bir kısmını teşkil eder ve üzerinden akım geçer.

Koruma Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar

Koruma Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar – Dış muhafazası madenî olan cihazlarda topraklı fiş kullanılmalıdır. Kullanılan bu fişlerin de topraklı prize takılmasına itina gösterilmesi gerekir. – Koruma topraklaması hattının kesiti aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır. Örnek: Faz ve nötr iletkeni 25 mm2 kesitli iletkenle çekilen tesisatta koruma iletkenlerinin yalıtılmış iletkenle çekilecekse 16 mm2, çıplak olarak korunmuş veya […]

Koruma Topraklamasında İşlem Sırası nasıldır

Koruma Topraklamasında  İşlem Sırası nasıldır Korunan tesis kısımları arızasız durumda toprak potansiyelindedir. Cihazda bir izolasyon hatası baş gösterirse bir fazlı kısa devre meydana gelmiş olur ve büyük hata akımı geçtiğinden koruma elemanlarından biri (örneğin bir sigorta) enerjiyi keserek tehlikeli temas geriliminin sürekli olarak kalmasını önler. Koruma topraklamasının uygulandığı şebekelerde yıldız noktasının topraklanmış olması gerekir. Herhangi […]

Koruma Topraklaması Nedir Önemi amacı çeşitleri

Koruma Topraklaması Nedir Önemi amacı çeşitleri Tanımı: İnsanları veya hayvanları tehlikeli temaslara veya adım gerilimlerine karşı korumak maksadı ile tesislerin işletme akım devresine ait olmayan fakat izolasyon hatası veya ark tesiri ile gerilim altına girebilen, insanların temas edebilecekleri iletken kısımlarını toprağa bağlamak için yapılan ilave topraklama tesislerine koruma topraklaması adı verilir. Koruma topraklaması insanların can […]

Trafolarda Koruma Topraklaması Yapma

Trafolarda Koruma Topraklaması Yapma Canlıları tehlikeli temas ve adım gerilimlerine karşı korumak amacı ile tesislerin işletme akım devresine ait olmayan, fakat yalıtım hatası veya ark tesiri ile gerilim altına girebilen ve canlıların temas edebileceği iletken kısımlarını toprağa bağlamak için yapılan topraklama tesislerine “koruma topraklaması” denir.

Sıfırlama nedir kullanımı ve özellikleri

– Sıfırlama nedir kullanımı ve özellikleri İnsanları tehlikeli temas gerilimlerine karşı korumak için tüketicilerin işletme akım devresine ait olmayan ve bir izolasyon hatası sonucunda gerilim altında kalabilen iletken kısımların, örneğin madenî muhafazaların nötr hattı ile iletken olarak bağlanmasına sıfırlama denir. – Amacı Sıfırlama yapılmış tesislerde, koruma topraklamasında olduğu gibi, işletme araçlarında izolasyon hatası nedeniyle meydana […]

Topraklayıcılarla ve Topraklama Tesislerine Dair Genel Hükümler

Topraklayıcılarla ve Topraklama Tesislerine Dair Genel Hükümler Koruma topraklaması normal olarak gerilim altında bulunmayan kısımlar arasında tehlikeli olmayan tesisat kısımlarına geçecek herhangi bir kaçak akımı sebebi ile bu kısımlarla, nakil olan el ve ayakla dokunulabilir yakınlıkta bulunan ve normal işletmede gerilim altında bulunmayan kısımlar arasında tehlikeli bir gerilim meydana gelmesine mani olmak için tesis edilir […]

PANO TOPRAKLAMASI NASILDIR ve ÇEŞİTLERİ

PANO TOPRAKLAMASI NASILDIR ve ÇEŞİTLERİ Topraklama Önemi Elektrik enerjisinin kullanımında bir takım tedbirler alınmazsa değerli makinelerin, yüksek yatırımlarla gerçekleştirilen tesislerin ve en önemlisi de insanların hayatlarını kaybedebileceği kesinlikle unutulmamalıdır. Yüksek kaçak akımların meydana getireceği zarar, kurulan tesis için yapılan masraftan çok daha büyük zararlara yol açması kaçınılmazdır. Ancak yapılan topraklama tesisinin de bir takım getirimleri […]

Elektrik tesislerinde Topraklama ve Önemi Nedir

Elektrik tesislerinde Topraklama ve Önemi Nedir Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine topraklama denilmektedir. Elektrik sistemlerinin devamlılığını sağlamak ve insan hayatını güvenceye almak için elektrik sistemlerinde, gerilim altındaki kısımlar yalıtılır. Toprağa karşı yalıtımda, çeşitli sebeplerle her zaman bozulma ve delinme […]

Topraklama tesisi : Topraklamalar Yönetmeliği

Topraklama tesisi :  Topraklamalar Yönetmeliği Madde 5) Topraklama tesisi: Birbirlerine iletken olarak bağlanan ve sınırlı bir alan içinde bulunan topraklayıcılar ya da aynı görevi yapan (boyasız direk ayakları, zırhlar ve metal kablo kılıfları gibi) metal parçalar ve topraklama iletkenlerinin tümüdür. Madde 6) Topraklamak: Elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa bağlamaktır.