Yüksek gerilim hatlarında İç Aşırı Gerilimler

Yüksek gerilim hatlarında İç Aşırı Gerilimler Yüksek gerilim hatları daha önce de belirttiğimiz gibi hatları birbirine bağlama kısa devreler, fazların teması gibi nedenlerden dolayı aşırı gerilim meydana gelebilir. Bu aşırı gerilimler yalnızca elektrik şebekelerinden meydana geldiği için iç aşırı gerilimler adı verilir. İç aşırı gerilimler şebekenin karakteristik özelliğinden dolayı orta veya yüksek frekanslı, az veya […]

Alternatörlerin Yüklü Çalışma Deneyi (Dış Karekteristiği)

Alternatörlerin Yüklü Çalışma Deneyi (Dış Karekteristiği) Alternatörün dış karakteristikleri, sabit ve anma (etiket) devrinde döndürülen alternatörün uyartım akımı (Iu) ve güç katsayısı (Cos φ) sabitken, yük akımı (Iy) ile alternatör uç gerilimi (U) arasındaki bağıntıyı veren eğrilere Dış karakteristik eğrileri denir. Deney genellikle omik-indüktif ve kapasitif yükler için ayrı ayrı yapılır. Ayarlı (reaktansı değiştirilebilen) indüktif […]

Reaktif Güç Kontrol Rölesi Çalışma Karakteristiği

Reaktif Güç Kontrol Rölesi Çalışma Karakteristiği Ön panel kullanımı, çok fonksiyonlu tuşlardan oluşur. Fonksiyonlar set tuşu ile seçilir. Seçilen fonksiyon üzerindeki değiştirmeler yukarı ve aşağı tuşları kullanılarak yapılır. Röle harmonik akımlardan etkilenmez. Kondansatör veya kontaktörlerin zamanla arızalanması, tesisin harcadığı reaktif gücün zamanla artması, istenilen güç faktörüne ulaşılmasını engelleyebilir. Bu durumda alarm kontağı devreye girerek ikaz […]

Reaktif G Kontrol R lesi al ma Karakteristi i

Reaktif G Kontrol R lesi al ma Karakteristi i n panel kullan m , ok fonksiyonlu tu lardan olu ur. Fonksiyonlar set tu u ile se ilir. Se ilen fonksiyon zerindeki de i tirmeler yukar ve a a tu lar kullan larak yap l r. R le harmonik ak mlardan etkilenmez. Kondansat r veya kontakt […]

İndüksiyon Motorlarının Dönme Hızı-Tork-Akım Karakteristiği

İndüksiyon Motorlarının Dönme Hızı-Tork-Akım Karakteristiği İndüksiyon motorunun iki çeşit karakteristiği vardır. Birincisi “Dönüş Hızı – Tork” ilişkisi, diğeri ise “Dönüş Hızı – Çekilen Akım” ilişkisidir. Alttaki grafikte indüksiyon motorunun torkunun ve akımının dönüş hızına göre değişim grafiği verilmiştir. Motor enerjilendirildiğinde başlangıçtaki durumu, istenilen hıza ulaşma zamanı ve istenilen hızda çalıştığı andaki sabit hızı gibi halleri […]

Çok Yüksek Gerilim İletkenleri (154 KV’tan Yukarısı)

Çok Yüksek Gerilim İletkenleri (154 KV’tan Yukarısı) 380 KV iletim hatları, standart 954 MCM Cardinal (546 mm2 ) ve 1272 MCMP heasant (726 mm2 ) kesitli, her bir fazda iki veya üçlü demet halinde çelik takviyeli (ACSR) alüminyum iletkenler kullanılarak tesis edilir. Uygun iklim ve hat profili/mekanik yüklenme şartlarına göre tasarlanan standart tek devre direkler […]

Mobil İletişim Cep Telefonuna Program Yüklemek için

Mobil İletişim Cep Telefonuna Program Yüklemek için Programın Yüklenmesi Mobil iletişim cihazlarının tüm modellerinde telefona yazılım yüklenebilmesi için öncelikle bilgisayar üzerinde kurulu bir arabirime ihtiyaç vardır. Bu arabirim; üretici firma tarafından mobil iletişim cihazına yazılım güncelleme amacıyla yazılmış bir bilgisayar programıdır. Her ne kadar bu konuda birçok korsan programlar bulunsa da ülkemizde korsan programları kullanmak […]

Kesiciler Yüksek Gerilim Sistemleri

Kesicilerin yapı özelliklerini ve çeşitlerini seçme, yerine montaj ve bağlantıları ile ilgili, http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/kesiciler.zip Kesicilerin montajını yapmak ve kullanmak. MODÜLÜN AMACI Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında standartlara, kuvvetli akım, topraklamalar yönetmeliğine uygun ve hatasız olarak, kesicileri seçebilecek, montaj ve bağlantılarını yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Kesicileri hatasız olarak seçebileceksiniz. 2. Kesicilerin yerine montajını hatasız olarak yapabileceksiniz. 3. Kesicilerin […]

YÜK AYIRICISI SİGORTA BİRLEŞİKLERİ Nelerdir ?

YÜK AYIRICILARI VE “YÜKAYIRICISI+SİGORTA” BİRLEŞİKLERİ: YÜK AYIRICILARI: Yükayırıcıları elektriksel açıdan adi ayırıcı ile kesici arasında yer alan biranahtarlama elemanıdır. Anma akımına kadar yükleri kesebilir, kısa devre üzerine kapatabilir. Açık konumda iken ayırıcılar için istenen yalıtım seviyesini sağlayabilir. Uzaktankontrol için motor takılmaya müsaittir. Kesme ortamı yağ, hava ya da SF 6 gazıolabilir. Kesici ile arasındaki en […]

YÜKSEK GERİLİMDE KISA DEVRE VE KISA DEVRELERİN UNİTER HESABI

YÜKSEK GERİLİMDE KISA DEVRE VE KISA DEVRELERİN UNİTER HESABI Dr. Doğan Haktanır (MASHRAE, MInst.D, TCEE, MAIEE) (Makine, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Bina Hızmetleri Mühendisi) e-posta: doganh@hotmail.com ÖZET      Elektrik devrelerinin hesabında genellikle önde gelen kural ve teoremlerin başında Ohm, Thevenin, Kirchoff’tur. Karmaşık devrelerde Kirchoff kanunundan çıkıp da Thevenin denkliğine geçildiğinde, bu karmaşık devre hesapları […]