Trafolarda Koruma Topraklaması Yapma

Trafolarda Koruma Topraklaması Yapma
Canlıları tehlikeli temas ve adım gerilimlerine karşı korumak amacı ile tesislerin
işletme akım devresine ait olmayan, fakat yalıtım hatası veya ark tesiri ile gerilim altına
girebilen ve canlıların temas edebileceği iletken kısımlarını toprağa bağlamak için yapılan
topraklama tesislerine “koruma topraklaması” denir.

Elektrik tesislerinin, makinelerin ve cihazların işletme akım devresi ile ilgili olamayan
madeni gövdeleri ve muhafazaları, daima tesisi kullanan kişiler tarafından temas edilebilir.
Bunun gibi iletken kısımları, gerilim altında bulunan tesis kısımlarının altında
bulunduklarından, yalıtım hatası ile veya ark ve kaçak akımları tarafından potansiyel altına
girebilir. Bu durumda hatalı tesise temas eden veya tesisin civarında bulunan çalışanın hayatı
tehlikeye girer. Söz konusu tesise ait iletken kısımlar topraklanacak olursa, tesisin durumuna
göre devre kesilir. Tehlikeli olan bu akımlar başka yollardan toprağa iletilir veya hata
gerilimleri tehlike sınırının altında tutularak tehlikeli durum önlenir.
Koruma topraklaması, temasa karşı koruma olmayıp daha çok tehlikeli temas ve adım
gerilimlerine karşı korumadır. Koruma topraklaması sadece canlıların hayatını korumak için gerçekleştirilir. Buna karşılık tesislerin ve işletme araçlarının korunması için işletme
topraklaması vardır.
Yönetmeliklere göre alçak gerilim tesislerinde, toprağa karşı gerilimin 65 volttan
büyük olduğu tesislerde temas gerilimine karşı koruma önlemlerinin alınması ve her bir faz
hattının toprağa karşı 250 volttan daha yüksek gerilimde olması şart koşulmuştur.
Koruma topraklaması direncinin tayin edilmesinde, hata akımının tesiriyle bunun
üzerinde 65 volttan daha büyük bir gerilim düşümü sürekli olarak meydana gelmez. Hata
yeri sigortalarla, otomatik anahtarlarla yeteri kadar kısa bir zaman içinde otomatik olarak
kesip ayrılır. Böylece 65 volttan daha büyük bir gerilim meydana gelmez ya da sürekli olarak
kalmaz.
Yıldız noktası topraklanmış bir transformatör tarafından beslenmiş bir alçak gerilim
şebekesine bağlı bir motor ve R fazından toprak kısa devresi olması halinde kısa devre
akımının yolu gösterilmiştir. Ayrıca aşırı akımı kesen cihazların kesme akımlarının nominal
oranını veren “k” katsayıları verilmiştir.

Comments are closed.