Elektrik Sayacının Yapısı ve Çalışma Prensibi ve Teknik Özellikleri

Elektrik Sayacınnın Yapısı ve Çalışma Prensibi Sayacın Yapısı ve Çalışma Prensibi elektrik sayaçları, üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarını ölçen aletlerdir. Elektrik enerjisi miktarı Watt-saat (Wh) olarak belirtilir. Bu da Watt olarak çekilen güç ile saat olarak bu gücün çekildiği zamanın çarpımını gösterir. Pratikte enerji birimi olarak daha çok Wh’in 1000 katı olan kilowatt-saat (kWh) […]

Elektrik Sayacının Yapısı ve Çalışma Prensibi

Elektrik Sayacının Yapısı ve Çalışma Prensibi Elektrik sayaçları, üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarını ölçen aletlerdir. Elektrik enerjisi miktarı Watt-saat (Wh) olarak belirtilir. Bu da Watt olarak çekilen güç ile saat olarak bu gücün çekildiği zamanın çarpımını gösterir. Pratikte enerji birimi olarak daha çok Wh’in 1000 katı olan kilowatt-saat (kWh) veya 1000 000 katı olan […]

Elektrik enerjisi Dağıtım Panoları

Dağıtım Panoları Üretilen enerjinin kullanım yerlerine ulaştırılması ve dağıtımında belirli merkezler oluşturulur. Dağıtım merkezleri olarak alınan bu yerlerden dağıtımın kontrol ve güvenlik konuları önemlidir. Elektrik enerjisinin elde edilişi, iletimi ve dağıtımında kontrol (kumanda ) ve güvenlik konularında yönetmeliklere uyulması gerekmektedir. Kuvvet tablosu hem kilitlemeli hem de butonlu olarak bir tesisin kumandasını sağlar. Tehlikeli durumlarda butona […]