Alternatörlerin Paralel Bağlama Deneyi ve Yüke İştirakı nasıldır

Alternatörlerin Paralel Bağlama Deneyi ve Yüke İştirakı nasıldır Deneyin Amacı: Alternatörleri paralel bağlamak ve yük aktarımını sağlamak. Teorik Bilgiler: Dinamoları (D.A. generatörlerini ) paralel bağlamak için, bunların gerilim ve polaritelerinin aynı olması gerekir. Buna karşılık senkron generatörleri (Alternatörleri) paralel bağlarken çıkış gerilimlerinin, gerek genliğinin gerekse polaritelerinin belli bir frekansta devamlı değiştiği unutulmamalıdır. Bu sebepten, alternatörler […]

Alternatörlerin Kısa Devre Deneyi

Alternatörlerin Kısa Devre Deneyi Alternatörlerde kısa devre karakteristiği, uçları kısa devre edilen bir alternatörde, uyartım akımı ile kısa devre akımının değişimine denir. Deney senkron devirde 1 fazın nötrle veya üç fazın kendi arasında ampermetreler yardımı ile kısa devre edilmesiyle yapılır. Biz deneyimizi üç fazı kısa devre ederek yapalım. Ø Deneyin Bağlantı Şeması Boş çalışma deneyi […]

Alternatörlerin Yüklü Çalışma Deneyi (Dış Karekteristiği)

Alternatörlerin Yüklü Çalışma Deneyi (Dış Karekteristiği) Alternatörün dış karakteristikleri, sabit ve anma (etiket) devrinde döndürülen alternatörün uyartım akımı (Iu) ve güç katsayısı (Cos φ) sabitken, yük akımı (Iy) ile alternatör uç gerilimi (U) arasındaki bağıntıyı veren eğrilere Dış karakteristik eğrileri denir. Deney genellikle omik-indüktif ve kapasitif yükler için ayrı ayrı yapılır. Ayarlı (reaktansı değiştirilebilen) indüktif […]

Alternatörlerin Boş Çalışma Deneyi

Alternatörlerin Boş Çalışma Deneyi Alternatörlerin boş çalışma deneyi, boş çalışma (mıknatıslanma) eğrilerini çıkarmak ve eğriler yardımı ile gerekli mıknatıslanma (uyartım) akımını tespit etmek amacıyla yapılır. Ayrıca kısa devre ve boş çalışma deneyleri yardımı ile alternatörün senkron empedansı bulunur. Şekil 2.23’te, doğru akım motoru alternatör ve dinamonun ortak bir mile bağlı olduğunu görüyoruz. Deneyi yaparken; alternatör […]

FIRÇASIZ ENARATÖRLERİN (ALTERNATÖRLERİN) ÇALIŞMA PRENSİBİ

FIRÇASIZ, KENDİNDEN İKAZLI JENARATÖRLERİN (ALTERNATÖRLERİN) ÇALIŞMA PRENSİBİ NASILDIR? jeneratör çalışma prensibine göre ana ve ikaz sistemi olarak ikiye ayrılabilir. Ana sistemin hareketli kısmı olan ana rotor devir sayısına göre değişen sayıda kutuplardan oluşur. Rotordaki ana kutuplar çevirici makinanın devrinde döndürülür. Kutuplarda manyetik akının oluşması için doğru akım gereklidir. Ana kutuplara doğru akım ikaz sistemi tarafından […]

ALTERNATÖR SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ALTERNATÖR SEÇİMİ Yükünüz ve çevre koşullarınız hakkında gerekli bilgi verildiği taktirde tarafımızdan ihtiyacınız olan alternatör tipi seçilebilir. ÖRNEK : Güç ihtiyacı: 50 KVA Yük ve çevre koşulları: Yükseklik 2000 m , sıcaklık 50 C Yükün güç faktörü Cos=0,70 TABLO 2 Yükseklik ve Sıcaklık güç düşümü P/Pn Çevre Sıcaklığı Yükseklik 40 °C 45 °C 50 °C […]

Yüksek gerilim Koruma Elemanları nelerdir

Yüksek gerilim Koruma Elemanları nelerdir Yüksek gerilim şalt tesislerinde, enerji nakil hatlarında (ENH), yüksek arıza akımlarının ve gerilimlerinin meydana getireceği ısı ve diğer olumsuz etkilere karşı koruyucu görevi yapan devre elemanlarıdır. Koruma görevi yapan devre elemanları şunlardır; Ø Yüksek gerilim NH sigortaları Ø Parafudurlar Ø Kuşkonmazlar Ø İzolatörler Ø Paratonerler Ø Koruma röleleri Ø Yüksek […]

Öngerilimli Seri Kırpıcı Devresinin Yapılması

Öngerilimli Seri Kırpıcı Devresinin Yapılması Ø İşlem Adımları · Kütüphaneden 1N4001, RES, CELL, ALTERNATOR elemanlarını çağırınız. · Şekil 2.17’deki devreyi kurunuz. · Düzenleme modundayken alternatörün genliğini 12V, frekansını 100Hz olarak ayarlayınız.

Yüksek gerilim parafudrları

Yüksek gerilim parafudrları Parafudr:  Yüksek gerilim tesislerinde hat arızaları, yıldırım düşmeleri ve kesici açması gibi manevralar sonucu meydana gelen aşırı ve zararlı çok yüksek gerilim şoklarının etkisini önler. Parafudr emniyet supabı gibi çalışır. Aşırı gerilim dalgalarını toprağa akıtır. Parafudr bir direnç ile buna seri bağlı bir ark söndürme eklatöründen ibarettir. Parafudrlar koruyacağı yüksek gerilim cihazına […]

Kompanzasyonun Yararları Nelerdir Niçin Yapmalıyız

Kompanzasyonun Yararları Nelerdir Niçin Yapmalıyız Güç kat sayısının düzeltilmesi hem elektrik enerjisini üretenler hem de tüketenler bakımından çok faydalıdır. Bu nedenle kompanzasyon sisteminin orta ve büyük boy işletmelerde, işletme sahibi tarafından yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Kompanzasyon yapılan tesiste elde edilen avantajları şu şekilde sıralayabiliriz.