Paraşüt Tertibatı

Paraşüt Tertibatı
Paraşüt tertibatı halat kopması veya iniş hızının aşırı derecede artması hâlinde,
asansörü kılavuz raylar üzerinde frenleyerek durdurur. Kabinin üst veya alt kirişlerine
yerleştirilir.

Elektrikli, hidrolik veya pnömatik sistemler güvenli olmadığından mekanik
olarak çalışırlar. Ani frenleyerek kısa mesafede durdurma, atalet kuvvetleri yüzünden gerek
insan, gerekse taşıyıcı elemanlar üzerinde zararlı etki yapacağından, yumuşatıcı ve kaydırıcı
paraşüt freni uygulanır. 0,85 m/s asansör hızına kadar kullanılan sert fren etkilerinden başka,
kılavuz rayları da zedeleyebilirler.

Bunlardan, tutma mesafesi 1–2 cm olan paraşüt düzeni sakıncalarından dolayı önemini
yitirmiştir. Tüm asansör kabin ve platformları için regülatör yardımcılığı ile birlikte
konulması zorunlu olan paraşüt düzeni, karşı ağırlık için de özel bir halde gereklidir. Karşı
ağırlığın hareket alanı altında, insanların bulunduğu, konut, büro, toplantı salonları gibi
yerler varsa karşı ağırlık da paraşüt düzeni ile donatılmalıdır.

Kabinin aşağı yönde hareketi sırasında normal hızının 1,4 katını aşması, halatların
kopması veya halatlardan birinin fazla uzaması hâlinde kabin, paraşüt tertibatı vasıtasıyla
kılavuz raylara tespit edilir. Bu tertibat kabinin altına veya üstüne yerleştirilir. Bu sırada
motor ve fren şebekeden ayrılır. Paraşüt tertibatının kabin hızına bağlı olarak kullanılan
başlıca iki türü vardır.
Ø Ani olarak etki eden paraşüt tertibatı
Ø Kademeli olarak etki eden paraşüt tertibatı(mekanizması)

Posted in Genel.