Havai Hat Çekilmesinde Gerekli Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri

Havai Hat Çekilmesinde Gerekli Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri Havai hat çekilirken iş güvenliği yönetmeliğine göre uygun hareket edilmelidir. TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Madde 76 -Enerji iletim hatları üzerinde yapılacak tamirat ve izolatör değiştirilmesi gibi ekip çalışmalarında kazaya uğrayan kimsenin kurtarılması için gerekli indirme malzemesi ile ilk yardım malzemesi ekibin yanında bulunacaktır. Madde 77 -Tel çekiminde […]

Servo Hız Kontrol Modu

Hız Kontrol Modu Servo Sistemde hız kontrol karakteristiğinin yüksek doğrulukta çıkartılması için hız değişimlerinin geniş alan içinde çizilmesi gerekir.

Servo Motorlar nedir çeşitleri

Servo Motorlar Genel kullanım olarak 3 çeşit Servo Motor kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi Senkronizasyonlu Motor (SM), diğeri indüksiyonlu motor ve bir diğeri de DA Servo motordur. Fabrika Otomasyon (FO) sisteminde genelde küçük ve orta büyüklükte Servo Motorlara ihtiyaç duyulur. Aşağıdaki bazı sebeplerden dolayı SM Tip AA Servo Motor en yaygın olarak kullanılmaktadır Bakım yapmak kolay DA […]

İnverter Kontrol Sistemleri

İnverter Kontrol Sistemleri Değiştirilebilir hız kontrolü yapan inverter ile indüksiyon motorunun karakteristiğine göre çıkış gerilimi ve frekansı kontrol edilir. Yükün karakteristiği ve çalışma hızı, kontrolü etkileyen parametrelerdir. Inverter kontrol sistemindeki en önemli nokta, voltajın ve frekansın motorun çalışma karakteristiğine uygun olarak ayarlanmasıdır. İnverter kontrol sistemi kısaca aşağıdaki şekilde sınıflanır. V/f (Voltaj/frekans) kontrol Sapma frekansı Vektör […]

Paralel veri İletimi Nedir

Paralel veri  İletimi Nedir Dijital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna “paralel veri iletimi” denir. Paralel veri iletiminde, iletilecek bilginin her biti için ayrı bir kablo bağlantısı sağlanır.

Dağıtım Transformatörlerinde Modüler Hücreler

Dağıtım Transformatörlerinde  Modüler Hücreler SF6 gazı ile yalıtılmış metal mahfazalı hücre (MMH-gaz): Fiderlere ait anahtarlama elemanlarının ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ve baraları SF 6 gazı ile yalıtılmıştır.

Bina Tipi Güç Trafosu

Bina Tipi Güç Trafosu Orta gerilim şebekelerinde kullanılan üç fazlı, en yüksek gerilimi 36 kV’a kadar, anma gücü 2.5 MVA’dan 25 MVA’ya kadar olan güç transformatörlerini kapsar. Güç trafosu yağ doldurulup montaja hazır vaziyette bulunur. Temini istenen güç transformatörlerinin tipleri ve özellikleri bu Şartname ile ekindeki Malzeme Listesi ve/veya Garantili Özellikler Listesi’nde belirtilmiştir.

Kompanzasyon sistemlerinde Kondansatörler

Kompanzasyon sistemlerinde Kondansatörler Kompanzasyon sistemlerinde Kondansatörler Kondansatör; iki iletken plâka arasına bir yalıtkan elemanın yerleştirilmesinden meydana gelmiştir. Kondansatörler belirli sığa (kapasite) değerleri olan elemanlardır. Sığa (kapasite), levha yüzeyinin büyük veya aralarındaki uzaklığın küçük olmasıyla arttırılabilir. Sığa birimine Michael Faraday’ın onuruna FARAD denir. Kondansatör sembolleri ve ilgili semboller resim 2.1’deki gibidir. Elektronik devrelerde dirençlerden sonra en […]

Televizyonun Çocuğa Etkisi

Televizyonun Çocuğa Etkisi Televizyonun Çocuğa Etkisi Erken çocukluk dönemi (0-8 yaş) gelişimin en hızlıolduğu dönemdir. Televizyon, çocukların bu dönemde ilgilerini çeken ve özellikle görselliğe hitap eden bir uyarıcı niteliğindedir. Bu uyarıcının çocukları olumsuz yönde etkilememesi için uygun yönlendirmeler ve düzenlemeler yapılmasıgerektiği tartışılmaktadır. Gerçekte televizyon çocukların öğrenmelerine katkıvermekte midir? Yoksa çocuklarıoyalayan bir elektronik bakıcıolmaktan öteye geçememekte […]

Stroboskobik (Göz Yanılması) Olayı nedir

Stroboskobik (Göz Yanılması) Olayı Tanımı Alternatif akım devrelerinde çalışan her lamba alternatif akımın periyodik karakteristiğine uygun olarak değişen bir ışık akısı verir. 50 Hz’lik bir alternatif akımda ışık saniyede 100 kez sıfır değeri ile en büyük değer arasında değişir. Floresan lambalar ile dönen makinelar aynı fazda çalışıyorlarsa, floresan lambasının ışığı altında bulunan dönen makineler insana […]