Reaktif Güç Kontrol Rölesi Çalışma Karakteristiği

Reaktif Güç Kontrol Rölesi Çalışma Karakteristiği
Ön panel kullanımı, çok fonksiyonlu tuşlardan oluşur.
Fonksiyonlar set tuşu ile seçilir. Seçilen fonksiyon üzerindeki değiştirmeler yukarı ve
aşağı tuşları kullanılarak yapılır.
Röle harmonik akımlardan etkilenmez.
Kondansatör veya kontaktörlerin zamanla arızalanması, tesisin harcadığı reaktif gücün
zamanla artması, istenilen güç faktörüne ulaşılmasını engelleyebilir. Bu durumda alarm

kontağı devreye girerek ikaz sağlanır.

Bütün alarm ikaz durumları ön paneldeki LED’lerden
takip edilebilir. Alarm devresine dikkati çeken bir uyarı lambası veya sesli ikaz bağlanması
tavsiye edilir.

Çeşitleri
RG-A serisi: Tümüyle yarı iletken yapıda, 3,5 ve 7 kademeli olarak üretilen bu tip
röleler, 1,1,1,….1 – 1,2,2….2 – 1,2,4,8….. gibi adım seçeneklerini, röle üzerinde
herhangi bir işlem gerektirmeden sağlamak için, ‘’baştan al, baştan bırak’’ sisteminde çalışır.
Bu tip röleler, kondansatör bataryalarını devreye alırken veya çıkarırken, 1. kademeden
başlayarak geniş bir adımlama seçeneği, yani kondansatör gruplama imkanı sağlar. RG-A
serisi röleler ECR-3 (Elektronik cosy metre) ile seri kullanılabilir.RG-A+ECR-3 adlı
bağlantı şemasına göre kullanılan akım trafosunun karakteristik çevirme oranı …/5A’ dır.
RG-A serisi röleler; RG-3A:3 kademe, RG-5A:5 kademe, RG-7A:7 kademe tiplerinde
üretilmektedir.
RG-M serisi: Mikrodenetleyici tabanlı dijital Cosy metre, aşırı gerilim kontrol devreli
‘’akıllı’’ RG-M serisi röleler, ‘’baştan al, baştan bırak’’ ilkesiyle; 1,1,1….1 1,2,2….2 –
1,2,4,8…. seçeneklerini sunan, RG-5M: 5 kademeli; RG-8M: 8 kademeli; RG-12M: 12
kademeli tiplerinde üretilmektedir.
RG-R Serisi: Mikro denetleyici tabanlı dijital Cosy metre, aşırı gerilim kontrol devreli
‘’akıllı’’ RG-R serisi röleler, seçmeli; 1,1,1….1 1,2,2….2 adımlama konumlarında,
rotasyonel çalışma imkanı sağlamak üzere; RG-8R: 8 Kademeli ve RG-12R: 12 Kademeli
tiplerinde üretilmektedir. Rotasyonel çalışma, kontaktör ve kondansatör bataryalarının eşit

sürelerde devrede kalmasını sağlayarak, kompanzasyon panosuna da maksimum çalışma
ömrü sağlar.
RG-6P: RG-R Serisi: Mikrodenetleyici tabanlı dijital Cosy metre, aşırı gerilim kontrol
devreli ‘’akıllı’’ röleler, en çok 6 kademede, aşağıdaki adım seçeneklerinde
programlanabilecek biçimde üretilir.
1,1,1,….1 6 Kademe, 6 Adım
1.2,2,….2 6 Kademe, 11 Adım
1.2,4,4,4, 5 Kademe, 15 Adım
1.2,4,8, 4 Kademe, 15 Adım
Anahtarlama işlemi, eşit yüklü kondansatör kademeleri seçildiğinde rotasyoneldir.

Posted in Genel.