İndüksiyon Motorlarının Dönme Hızı-Tork-Akım Karakteristiği

İndüksiyon Motorlarının Dönme Hızı-Tork-Akım Karakteristiği
İndüksiyon motorunun iki çeşit karakteristiği vardır. Birincisi “Dönüş Hızı – Tork”
ilişkisi, diğeri ise “Dönüş Hızı – Çekilen Akım” ilişkisidir. Alttaki grafikte indüksiyon
motorunun torkunun ve akımının dönüş hızına göre değişim grafiği verilmiştir. Motor
enerjilendirildiğinde başlangıçtaki durumu, istenilen hıza ulaşma zamanı ve istenilen hızda
çalıştığı andaki sabit hızı gibi halleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Motora uygulanan akımın en fazla olduğu yer “başlangıç” durumudur ve çekilen akım
bu andan sonra azalacak ve dönüş hızı ise artacaktır. Tork ise dönüş hızı arttığı sürece
artacaktır ve dönüş hızının belirli bir değeri aştığı anda tork düşüşe geçecektir. Motora
bağlanan yükün torku ile motorun çıkış torku dengeye ulaştığında, motor sabit hızda
dönecektir. Motora o andaki çekmesi gereken akım değeri uygulanacaktır.
Motora bağlı yükün değişmesiyle gereksinim duyulan tork değişir. Bununla birlikte
motorun çektiği akım ve dönüş hızı değişecektir. Söz konusu olan bu durumdan indüksiyon
motorunun temel karakteristik eğrisini çıkarabiliriz.

Posted in Genel.