Search Results

Tesiste Ampermetre, Wattmetre, Voltmetre Mevcutsa Kondansatör Gücünün Bulunması

Tesiste Ampermetre, Wattmetre, Voltmetre Mevcutsa Kondansatör Gücünün Bulunması Tesiste Ampermetre, Wattmetre, Voltmetre Mevcutsa Kondansatör Gücünün Bulunması S1= 3 .U.I.10-3…KVA , cosφ1= 1 1 S P olup, tan φ1 = 1 1 2 cos cos – 1 j j Qc = P1 (tan φ1- tan φ2) formülünden hesaplanır.

Trafolarda Verim nedir Nasıl Bulunur

Trafolarda Verim nedir  Nasıl Bulunur Bilindiği gibi, transformatöre verilen gücün bir kısmı demir ve bakır kayıplarına sarf olunmaktadır. Yani transformatöre verilen gücün tamamı sekonderden alınamamaktadır. 1. Tanım Transformatör’ den alınan gücün verilen güce oranına verim denir. Verim h( eta ) ile gösterilir. Birimi için sonuç 100 ile çarpılırsa yüzde (%) olarak ifade edilir

Ölçü Trafoları ve çeşitleri

Ölçü Trafoları ve çeşitleri Endüstride birçok tesiste AC elektrik enerjisi kullanılır. Bu tesislerin koruma ve kontrol devrelerinde ölçü aletleri ve röleleri vardır. Bu durum yüksek gerilim ve büyük akımların ölçülmesini zorunlu kılmaktadır, bu işlemin direkt olarak yapılması çok zor ve tehlikelidir. Çünkü ölçü aletlerinin yüksek gerilime ve büyük akım değerlerine dayanacak şekilde yapılması mümkün değildir. […]

Trafo merkezinde kullanılan ölçü aletleri

Ölçü Aletleri Trafo merkezinde kullanılan ölçü aletleri her fider için ayrı ayrı bağlanarak gerekli değerleri kaydetmeye ve trafo merkezinde bulunan mesul tablocuya haber vermek için kullanılır. Kullanılan ölçü aletleri akım ve gerilim trafoları ile beslenmektedir. Bu ölçü aletleri trafo merkezi içindeki panonun üzerinde ve ayrıca gerekli olduğunda gerekli cihazın yanında bulunan panolarda bulunur. Trafo merkezinde […]

Elektrik Sayacının Yapısı ve Çalışma Prensibi ve Teknik Özellikleri

Elektrik Sayacınnın Yapısı ve Çalışma Prensibi Sayacın Yapısı ve Çalışma Prensibi elektrik sayaçları, üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarını ölçen aletlerdir. Elektrik enerjisi miktarı Watt-saat (Wh) olarak belirtilir. Bu da Watt olarak çekilen güç ile saat olarak bu gücün çekildiği zamanın çarpımını gösterir. Pratikte enerji birimi olarak daha çok Wh’in 1000 katı olan kilowatt-saat (kWh) […]

Elektrikte Ölçme Yöntemi Ne Demektir Nelerdir

ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE ÖLÇME DÜZENİ: Mutlak ölçmelerin yapılmasının birazdaha güç olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Bu ölçme yöntemleri ulusallabaratuarlarda ölçülecek büyüklüklerin temel birimlerinin ölçülmedenuygulanması yoluyla olur. Buna en güzel örnek etalonlar verilebilir.Mutlak olmayan ölçmelerde her ölçme işleminde olduğu gibi karşılaştırmayapılarak bilinmeyen değerin bilinen değerle bilinen değere çevrilmesiyoluyla yapılır. Bu tip ölçme yöntemini de ikiye ayırabiliriz… Doğrudan Karşılaştırma […]

Bir Fazlı ve iki Fazlı ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ ÖLÇÜLMESİ

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ ÖLÇÜLMESİ: Altarnatif akımda faz sayısına ve fazların eşit yüklenip yüklenmemesinebağlı olarak güç ölçümünde farklı bağlama yöntemleri geliştirilmiştir.Bir Fazlıİki FazlıÜç Fazlı olmak üzere ölçüm üç çeşit altında incelenebilir. Bir Fazlı Altarnatif Akımda Güç Ölçümü: Wattmetreler aktif gücü , Var metreler ise reaktif gücü ölçerler.650Volt’a kadar olan gerilimler de ve çok yüksek olmayan akımşiddetlerinde […]

BİR FAZLI TRANSFORMATÖRLERİN GENEL YAPISI Çeşitleri Bağlantı Şekilleri

BİR FAZLI TRANSFORMATÖRLERİN GENEL YAPISI BİR FAZLI TRANSFORMATÖRLERİN GENEL YAPISI ÖNEMİ: Elektrik enerjisinin en önemli özelliklerinden biride üretildiği yerden çok uzaklara taşınabilmesidir.Bu taşınmanın verimli bir şekilde yapılabilmesi için gerilimin yeteri kadar yüksek olması gerekir. Santrallerde generatörler yardımı ile üretilen elektrik enerjisinin gerilimi çok yüksek değildir.Generatör çıkış gerilimleri 0,4-3,3-6,3-10,6-13,0-14,7-15,8 ve 35 Kilovolt (kV) değerlerindedir.Bu gerilimler enerjinin […]

Elektriksel Tanımlar Doğru akım Alternatif akım.. vb.

Elektriksel Tanımlar ELEKKTRİKSEL TANIMLAR DOĞRU AKIM: Yönü ve şiddeti zamana göre değişmeyen akıma doğru akım denir. ALTERNATİF AKIM :yönü ve şiddeti zamana göre değişen akıma alternatif akımdenir. Günümüzde endüstrinindi gelişmesi ile birlikte enerji kaynaklarına olan ihtiyaçartmış ve günden güne de artmaktadır. Enerji türleri, içerisinde en çokkullanılan enerji çeşidi elektrik enerjisidir. Bunun sebepleri şu şekildesıralanabilir. 1. […]

Kompanzasyon Sistemi Tasarımı Nasıl Yapılır ? Resimli Anlatım.

Kompanzasyon Sistemleri Tasarımı Nasıl Yapılır ? lternatif akımın endüstride kullanımının yaygınlaşması neticesinde aktif güç yanısıra reaktif güç kavramında ortaya çıkmıştır. Endüksiyon prensibi ile çalışan alıcılar için manyetik alan ve bu alanın oluşumu için reaktif güç gereklidir. Omik alıcılar faz gerilimi ile aynı fazda olan aktif akımı çekerler iken endüktif alıcılar aktif akımın yanısıra, manyetik alanların […]