Search Results

Koruma Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar

Koruma Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar – Dış muhafazası madenî olan cihazlarda topraklı fiş kullanılmalıdır. Kullanılan bu fişlerin de topraklı prize takılmasına itina gösterilmesi gerekir. – Koruma topraklaması hattının kesiti aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır. Örnek: Faz ve nötr iletkeni 25 mm2 kesitli iletkenle çekilen tesisatta koruma iletkenlerinin yalıtılmış iletkenle çekilecekse 16 mm2, çıplak olarak korunmuş veya […]

Koruma Topraklamasında İşlem Sırası nasıldır

Koruma Topraklamasında  İşlem Sırası nasıldır Korunan tesis kısımları arızasız durumda toprak potansiyelindedir. Cihazda bir izolasyon hatası baş gösterirse bir fazlı kısa devre meydana gelmiş olur ve büyük hata akımı geçtiğinden koruma elemanlarından biri (örneğin bir sigorta) enerjiyi keserek tehlikeli temas geriliminin sürekli olarak kalmasını önler. Koruma topraklamasının uygulandığı şebekelerde yıldız noktasının topraklanmış olması gerekir. Herhangi […]

Akım Trafoları üzerinde topraklama

Akım Trafoları üzerinde topraklama Primer akımını belirli bir oranda düşüren ve primer akımı ile sekonder akımı arasındaki faz farkı yaklaşık sıfır derece olan bir ölçü transformatörüdür. Akım trafolarının sekonder sargısının bir ucu gövde üzerinden topraklanır. Primer sargı ile sekonder sargı arasında meydana gelebilecek bir kısa devrede, primer devre gerilimi topraklanan sekonder sargısı ucundan devresini tamamlar; […]

Gerilim Trafolarında topraklama önemi

Gerilim Trafoları Yüksek gerilimi istenen oranda düşüren ve primerle sekonder arasındaki faz farkı yaklaşık olarak sıfır derece olan bir ölçü transformatörüdür. olursa sekonderde de yüksek gerilim oluşur. Bu anda sekonder sargıya bağlı bulunan ölçü aletleri zarar görür. Bu kısa devre arızasını önlemek için sekonderin polarite olmayan ucu topraklanmalıdır. Gerilim trafolarının üzerinde bir topraklama ucu vardır. […]

Ölçü Trafolarında topraklama

Ölçü Trafoları Ölçü trafolarının alt gerilim devreleri, doğrudan doğruya ölçü trafosunun bir bağlama ucundan topraklanmalıdır. Birçok ölçü trafolarının birlikte bağlanmaları hâlinde her bir ölçü trafosunun ayrı ayrı topraklanması mümkün olmazsa mevcut devreler için müşterek bir topraklama yapılmalıdır. Bu arada ölçü trafoları arasındaki bağlama iletkenleri mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. Ara ölçü trafolarının kullanılması hâlinde her […]

Panolar ile ilgili topraklama sistemleri

Panolar Panolar ile ilgili topraklama sistemleri aşağıya çıkarılmıştır. Panoların demir gövdesi ile gerilim altında olmayan tüm demir bölümleri topraklanmalıdır. Dolap tipi panoların nötr ve topraklama bağlantıları için ayrı bir bölüm bulunacaktır. Şantiye tabloları DKP sacdan, kapaklı tipte kilitli ve dış etkenlere karşı korunmuş olmalıdır. Kablo giriş yerlerinden içeriye toz, toprak ve harç girmeyecek şekilde her […]

Topraklamalar Yönetmeliği maddeleri

Topraklamalar Yönetmeliği maddeleri Ø Topraklamalar ve Endirekt Temasa Karşı Diğer Koruma Yöntemleri Elektrik kuvvetli akım tesislerinin topraklanmasında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Endirekt temasa karşı şebeke tiplerine göre uygulanabilecek diğer koruma yöntemleri ve şebeke tip sınıflamaları için Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilen ilgili hükümler de göz önüne alınır. Ø Aşırı Gerilimlerin Oluşmasını Önlemek veya […]

Parafudur Topraklama Direncinin Belirlenmesi

Parafudur Topraklama Direncinin Belirlenmesi Parafudurlar yıldırım etkilerine karşı elektrik cihazlarını etkili bir şekilde koruyabilmesi için topraklama iletken ve sistemlerinin çok iyi boyutlandırılması gerekir. Yıldırım akımlarının, elektrik cihazlarının topraklanmış tesis bölümleri ile işletme gereği gerilim altında bulunan bölümlerinde tehlikeli olmaması için geri atlamanın oluşmaması gerekir.

Topraklayıcılarla ve Topraklama Tesislerine Dair Genel Hükümler

Topraklayıcılarla ve Topraklama Tesislerine Dair Genel Hükümler Koruma topraklaması normal olarak gerilim altında bulunmayan kısımlar arasında tehlikeli olmayan tesisat kısımlarına geçecek herhangi bir kaçak akımı sebebi ile bu kısımlarla, nakil olan el ve ayakla dokunulabilir yakınlıkta bulunan ve normal işletmede gerilim altında bulunmayan kısımlar arasında tehlikeli bir gerilim meydana gelmesine mani olmak için tesis edilir […]

PANO TOPRAKLAMASI NASILDIR ve ÇEŞİTLERİ

PANO TOPRAKLAMASI NASILDIR ve ÇEŞİTLERİ Topraklama Önemi Elektrik enerjisinin kullanımında bir takım tedbirler alınmazsa değerli makinelerin, yüksek yatırımlarla gerçekleştirilen tesislerin ve en önemlisi de insanların hayatlarını kaybedebileceği kesinlikle unutulmamalıdır. Yüksek kaçak akımların meydana getireceği zarar, kurulan tesis için yapılan masraftan çok daha büyük zararlara yol açması kaçınılmazdır. Ancak yapılan topraklama tesisinin de bir takım getirimleri […]