Cosfimetreler nedir yapısı çeşitleri devreye bağlantısı

Cosfimetreler nedir yapısı çeşitleri devreye bağlantısı Yapısı Güç katsayısını ölçen cihazlara cosfimetre denir. Anolog bir fazlı cosfimetrelerde sabit olan bir akım bobini içerisine manyetik eksenleri birbirine göre dik olan iki gerilim bobini çapraz olarak hareket edebilecek şekilde yerleştirilmiştir.Üç fazlı anolog cosfimetrelerde ise hareketli olan gerilim bobini, 120° olacak şekilde çapraz olarak birbirine bağlanır. Dijital olan […]

Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri

Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri 1.4. Kompanzasyon ile İlgili Yönetmelik Maddeleri 1.4.1. Genel Hükümler 1. Kurulu gücü veya besleme trafolarının toplam kurulu gücü 50kVA ve daha büyük olan abonelerin alçak gerilimli baradan beslenmesi durumunda mutlaka (17.02.2000 tarih ve 23967 sayı) tebliğ hükümleri çerçevesinde kompanzasyon tesisleri yapılacaktır.