Search Results

Elektronik Devrelerde Endüktif Yük Oluşturan Bobinler Nedir Ve yapısı Çeşitleri

Bobinler (Coil) Sabit Bobinler ve Yapıları: Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur. Kullanım yerine göre, makara içerisi boş kalırsa havalı bobin, demirbir göbek (nüve) geçirilirse nüveli bobin dı verilir. Bobinin her birsarımına spir denir Bobindeki Elektriksel Olaylar: Bilindiği gibi bir iletkenden akım geçirildiğinde, iletken etrafındabir magnetik alan oluşur. […]

Enerji kablolarını seçerken Kablo Seçimi Kriterleri

Enerji kablolarını seçerken Kablo Seçimi Kriterleri Enerji kablolarını seçerken,bazı kriterleri dikkate almamız gerekir.Eğer iletkenlerin sahip oldukları kriterler önceden bilinir ise gerilimin büyüklüğüne ve hattın özelliğine göre iletkenlerin seçilmesi daha doğru olur. Bunlar, kabloların elektroteknik özellikleri, gerilim değerleri, gerilim düşümü ve kesit değerleri, kısa devre akımına dayanım ve sıcaklık değerleri olarak belirtilebilir. Bu kriterler aşağıdaki gibi […]

Enerji nakil hattının endüktansı Nasıl Hesaplanır

Enerji nakil hattının endüktansı Nasıl Hesaplanır Endüktans Üzerinden akım geçen bir iletkenin çevresinde bir manyetik alan oluşur. Eğer oluşan manyetik alan ve iletkenden geçen akım zamana göre değişirse, bu iletkenin bir endüktansı oluşur. Eğer endüktans tarif edilecek olursa, manyetik akı değişiminin akım değişimine oranıdır (L=df/di).

Üzerinden akım geçen bir iletkeninin Endüktansı

Endüktans Üzerinden akım geçen bir iletkenin çevresinde bir manyetik alan oluşur. Eğer oluşan manyetik alan ve iletkenden geçen akım zamana göre değişirse, bu iletkenin bir endüktansı oluşur. Eğer endüktans tarif edilecek olursa, manyetik akı değişiminin akım değişimine

Havai Hat İletkenleri Tanımı

Havai Hat İletkenleri Tanım Yüksek gerilim hava hatlarında kullanılan iletkenlerin hem enerji taşıması hem de mekanik yönden uygun olarak seçilmesi gerekir. İletkenlerin gerekli esnekliği sağlamak, askı ve gergi noktalarında oluşan titreşimler sebebiyle kopmasını önlemek amacıyla spiral şekilde örgülü olarak yapılır. Spiral şeklinde örgülü yapılmış iletkenlerde her bir damarın yüzeyinde meydana gelen kir ve oksit tabakaları […]

Alternatörlerin Yüklü Çalışma Deneyi (Dış Karekteristiği)

Alternatörlerin Yüklü Çalışma Deneyi (Dış Karekteristiği) Alternatörün dış karakteristikleri, sabit ve anma (etiket) devrinde döndürülen alternatörün uyartım akımı (Iu) ve güç katsayısı (Cos φ) sabitken, yük akımı (Iy) ile alternatör uç gerilimi (U) arasındaki bağıntıyı veren eğrilere Dış karakteristik eğrileri denir. Deney genellikle omik-indüktif ve kapasitif yükler için ayrı ayrı yapılır. Ayarlı (reaktansı değiştirilebilen) indüktif […]

Frekans Modülasyonu Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir ?

Yeni Sayfa 2 Frekans Modülasyonu Frekans modülasyonu (frequency modulation – FM), taşıyıcı dalga frekansının, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı olarak değiştirilmesidir. Frekans modülasyonu, genlik modülasyonundan daha günceldir. Günümüzde, ticari amaçla yayın yapan FM vericiler 87,5 MHz -108 MHz arasında yayın yaparlar. Genlik modülasyomı ile yayın yapan A-M vericilerde orta, uzun ve kısa dalgalar kullanılır. […]