Kontaktör Çeşitleri nelerdir

Kontaktör Çeşitleri
Ø Mekanik kontaktörler
· Kullanıldıkları gerilime göre çeşitleri
o Doğru akım kontaktörleri
o Alternatif akım kontaktörleri
Ø Kullanım amacına göre hareketli kontaktör çeşitleri
· Güç kontaktörleri
· Yardımcı kontaktörler
Ø Yapılarına göre kontaktör çeşitleri
· Havalı kontaktörler
· Yağlı kontaktörler (Bunlar kullanımdan kalkmıştır.)
Ø Elektronik kontaktörler (statik röleler): Henüz çok az yaygınlaşmış olan yarı iletken
kontaktörler, hemen hemen sınırsız bir sürede anahtarlama yapabilir. Elektromekanik
kontaktörlere göre daha pahalı olan yarı iletken kontaktörlerin üstünlükleri; bakımsız,
aşınmasız, sıçramasız titreşime ve darbeye dayanıklı olmaları ve sessiz çalışmalarıdır.
(Elektronik kontrol devresi, güç yarı iletkeni ve soğutucudan oluşan yarı iletken
kontaktörler bağlantı ve koruma açısından alternatif gerilim şalteri ile aynıdır.)

Comments are closed.