Search Results

Tablo ve panolarda özel şartnameler

Özel Şartname Tablo ve panolarda özel şartnameler, tabloyu yapan kişi ile yaptıran kişi arasında yapılan anlaşmadır. Bu tip bir özel şartname aşağıda verilmiştir. Ø Besleme hattı ekteki pano imalat resminden görüleceği üzere (TİP –4 ) elektriksel bağlantılar (otomatik sigorta, elektrik sayacı, kaçak akım koruma rölesi ve tali sigorta üzerinden). Yürürlükteki Elektrik İç Tesisleri, Topraklama Yönetmeliği […]

Tablo ve panolarda zel artnameler

zel artname Tablo ve panolarda zel artnameler, tabloyu yapan ki i ile yapt ran ki i aras nda yap lan anla mad r. Bu tip bir zel artname a a da verilmi tir. Besleme hatt ekteki pano imalat resminden g r lece i zere (T P ?4 ) elektriksel ba lant lar (otomatik sigorta, elektrik […]

Panoların topraklanmasında dikkat edilecek hususlar

Panoların topraklanmasında dikkat edilecek hususlar Tablo Topraklama Binaların topraklanması kadar enerji tablolarının da topraklanması önemlidir. Panoların topraklanması ile bina topraklaması genel olarak benzeşmektedir. Panoların topraklanmasında şu hususlar dikkate alınır: Ø Tablonun arka tarafında bulunan ve akım geçirmemesi gereken bütün demir aksamı ile tablonun demir iskeleti topraklanacaktır. Toprağa karşı 250 Volt’tan fazla bir gerilimin meydana gelmesini […]

Panonun Devreye Alınması Nasıldır ve Gerekli İşlemler

Panonun Devreye Alınması Nasıldır ve  Gerekli İşlemler Panoya Enerji Vermek Bütün montaj işlemleri tamamlanan elektrik panosuna enenrji verilmeden önce; panoda kullanılan tüm gereçlerin bağlantıları son kez gözden geçirilerek vidası gevşek olan klemensler sıkılır, kablo ve bara bağlantıları kontrol edildikten sonra panoya enerji verilir.

Elektrik Proje Okuma Teknikleri Nelerdir

Elektrik Proje Okuma Teknikleri Nelerdir Projenin Tanımı Yapıların elektrik tesisatlarının uygulanmasının ilk aşaması projelendirilmesidir. Projelerin alt basamaklarından olan mimari ve elektrik tesisat planlarında, kullanılacak malzeme ve gereçler detaylı olarak gösterilir. Yapıların dağıtım ve kumanda panolarının yerleri ve ayrıntıları projelerde gösterilir. Elektrik tesisatlarının uygulamaları projede belirtildiği gibi yapılır.

Kaçak Akım Nedir Nasıl Korunma Yolları Uygulanır

Vücudumuz canlı uç ile temas ettiğinde akımın geri toprağa dönmesi için bir yol üstlenir.Bir kaç miliamperlik akım nefes almamız ve kan dolaşımımız ciddi bir şekilde etkilenir.Kuru ortamda 50V’a kadar ,ıslak ortamda 12-25V’a kadar dayanırız. 30mA dayanacağımız maksimum akımdır. Yangın için izolasyonu zayıf bir kablo yeterlidir.Tesisattaki akım bir şekilde toprağa ulaştığında yalıtkanlar ,toz vb. malzemeleri ısıtarak […]

Kaçak Akım ve Korunma Yolları

Kaçak Akım ve Korunma Yolları Vücudumuz canlı uç ile temas ettiğinde akımın geri toprağa dönmesi için bir yol üstlenir.Bir kaç miliamperlik akım nefes almamız ve kan dolaşımımız ciddi bir şekilde etkilenir.Kuru ortamda 50V’a kadar ,ıslak ortamda 12-25V’a kadar dayanırız. 30mA dayanacağımız maksimum akımdır. Yangın için izolasyonu zayıf bir kablo yeterlidir.Tesisattaki akım bir şekilde toprağa ulaştığında […]

Pano Üzerindeki Firma Tanıtım Etiketleri ve önemi

Pano Üzerindeki Firma Tanıtım Etiketleri ve önemi Firma etiketleri panoyu yapan firmaya ait bilgilerin bulunduğu etiketlerdir. Bazı panolarda kullanma talimatı ile birlikte bulunabilir. Firma etiketleri ve uyarı etiketleri önceleri alüminyum malzemeden yapılıyordu. Ancak etiketlerin düşüp pano içinde kısa devrelere neden olması sakıncasını ortadan kaldırmak için artık bu uygulamadan vazgeçilmiştir.

Pano zerindeki Firma Tan t m Etiketleri ve nemi

Pano zerindeki Firma Tan t m Etiketleri ve nemi Firma etiketleri panoyu yapan firmaya ait bilgilerin bulundu u etiketlerdir. Baz panolarda kullanma talimat ile birlikte bulunabilir. Firma etiketleri ve uyar etiketleri nceleri al minyum malzemeden yap l yordu. Ancak etiketlerin d p pano i inde k sa devrelere neden olmas sak ncas n ortadan kald […]

Panoya Elemanların Yerleşim Düzeni Nasıl Olmalı

Pano Yerleşim Krokisi Elemanların Yerleşim Düzeni Nasıl Olmalı Motor devrelerine enerji vermek için kullanılan dağıtım tablolarına kuvvet dağıtım tabloları denir 3-5 linyesi olan küçük güçlü iş yerlerinde tablo ve daha büyük güç gerektiren yerlerde dağıtım panoları olarak isim alır. Kumanda edilecek toplam güce ve linye sayısına göre tablo boyutları değişir. Dağıtım panolarında enerjinin gelişi ile […]