Panoya Elemanların Yerleşim Düzeni Nasıl Olmalı

Pano Yerleşim Krokisi
Elemanların Yerleşim Düzeni Nasıl Olmalı
Motor devrelerine enerji vermek için kullanılan dağıtım tablolarına kuvvet dağıtım
tabloları denir 3-5 linyesi olan küçük güçlü iş yerlerinde tablo ve daha büyük güç gerektiren
yerlerde dağıtım panoları olarak isim alır. Kumanda edilecek toplam güce ve linye sayısına
göre tablo boyutları değişir. Dağıtım panolarında enerjinin gelişi ile gidişi ayrı bölümlerde
olacak şekilde dizayn edilir. Giriş bölümünde ana sigorta, ana şalter, ampermetre, voltmetre,
sayaç, akım trafosu, sinyal lambası ve buna benzer gereçler bulunur. Diğer bölmelerde ise
linye sigortaları, şalterler, sinyal lambaları ve benzeri gereçler bulunur. Enerji alıcılara bu
kısımdan dağıtılır.
Kompanzasyon gerektiren tesislerde panoda üçüncü bir bölme bulunur. Bu bölmede
reaktif güç kontrol rölesi, kontaktörler ve kondansatörler yer alır.
63 Amperi geçen sistemlerde bölmeler arası iletkenlikler bakır baralar yardımıyla
sağlanır. Bundan başka topraklama ve nötr hattı için de baralar bulunur.
Enerji, dağıtım panoları tarafından dağıtım tablolarına verilir. Tesisin büyüklüğü
dikkate alınarak enerji dağıtımında, dağıtım panoları veya tabloları kullanılır. Fabrika, atölye
ve benzeri ünitelere gelen enerji dağıtım panolarına girmektedir. Daha sonra enerji ya direkt
olarak alıcılara ya da yardımcı (tali) tablolara verilir. Panolara enerjinin geliş yerine göre
duvara yakın uygun bir yere monte edilir.

Comments are closed.