Search Results

Kondansatör Nedir? Nasıl Enerji Depolar Resimli Anlatım

Kondansatör Nedir? Sözlük anlamı ilekondansatör nedir: Alternatif akım devrelerinde, elektrik yükünübiriktirmek, kapasitif reaktans sağlamak amacıyla kullanılan gereç.Temelde bir ince yalıtkan ile birbirinden ayrılmış iki iletken levhadanoluşan aygıt. Bir kondansatörun elektrik yükü taşıyabilme yeteneği yani,kapasitesi C ile gösterilir ve levhalarda birikmiş elektrik yükünün (Q =Coulomb ) levhalar arasındaki potansiyel farkına ( V = volt ) oranınaeşittir. […]

SERVO Motor NEDİR?

SERVONEDİR? Servolar programlanabilir bir mile sahip olan küçük cihazlardır. Servoyabelirli kodlar göndererek bu milin pozisyonunu istedğimiz açıdadeğiştirilebiliriz. Giriş hattındaki kodlu sinyalimiz var oldukça, servo milinpozisyonunu kodun istediği şekilde sabit tutar. Kodlar değiştikçe milin açısalpozisyonu da değişir. Örneğin, servolar uzaktan kumandalı uçaklarda yön tayiniiçin hareketli parçaların pozisyonlarını değiştirmek için kullanılır. Uzaktankumandalı araçlar ve oyuncaklar için ve […]

Direnç Nedir? Dirençler ve Dirençl Çeşitleri Resimli Anlatım Tüm Dirençler

Dirençler Direnç Nedir? Direnç kelimesi, genel anlamda, "bir güce karşı olan direnme" olarak tanımlana bilir. Elektrik ve elektronikte direnç, iki ucu arasına gerilim uygulanan bir maddenin akıma karşı gösterdiği direnme özelliğidir. Kısaca; elektrik akımına gösterilen zorluğa DİRENÇ denir. Direnç"R" veya "r" harfi ile gösterilir, birimi ohm (Ω) dur. Direnç Sembolleri: Eski Yeni   Sabit Dirençler […]

Plazma Ekran Nedir?

Plazma Nedir? Maddenin üç hali vardır bunlar sıvı katı ve gazdır. Bunu hepimiz ilkokulda öğrenmiştik.Peki o zaman maddenin 4. hali olduğu söylenen ve son on yılda gündeme gelen plazma nedir? Eğer "ben plazmaya daha yakından bakmak istiyorum" diyorsanız, yapmanız gereken çok basit. Kibriti elinize alın ve çakın. İşte pırıl pırıl alevi ile plazma karşınızda duruyor. […]

Bilgisayar Gerilim Monitör

Bilgisayar Gerilim Monitör Bu bir fan kontrol devreleri için bir gerilim izlemek bina öğretici resimli – reostalar, doğrusal düzenleyiciler LM317/350 gibi ve bazı PWM devreleri. Bu, tek bir çip gerektirir 12V 0V arası hatta tümen ile 10 LED sürebilirim.

Elektronik te Kullanılan Devre Elemanları

Pasif Devre Elemanları Bir elektronikçinin başarılı bir çalışma yapabilmesi için, önceliklekullanacağı devre elemanlarının özelliklerini iyi bilmesi gerekir. Elektronik Devre Elemanları İki Gruba Ayrılır: Pasif Devre Elemanları Aktif Devre Elemanları Bunlarda kendi aralarında gruplara ayrılmaktadır.. Pasif Devre Elemanları: Dirençler Kondansatörler Bobinler Aktif Devre Elemanları Diyotlar Transistörler Entegre Devreler Pasif devre elemanları, genel amaçlı elemanlardır. Hemen hemen […]

Elektrik Santral çeşitleri Nelerdir ?

Santral Nedir? İnsanların günlük yaşantılarında elektrik vazgeçilmeyen bir enerjiolmuştur. Hemen hemen her alet/makine için elektrik gerekli birenerjidir. Doğadaki başka bir maddeden elektrik enerjisi üretenkuruluşlara santral denir. 3 tür santral vardır. Elektrik santralleri, başka enerji biçimler (termik, nükleer, hidrolik,jeotermal, güneş, rüzgâr, gelgit v.b) elektrik enerjisine dönüştürmekamacıyla bir araya getirilmiş donanımlardan oluşan işletmelerdir.Çağımızda büyük güçlü sınai donanımların […]

YÜKSEK GERİLİMDE KISA DEVRE VE KISA DEVRELERİN UNİTER HESABI

YÜKSEK GERİLİMDE KISA DEVRE VE KISA DEVRELERİN UNİTER HESABI Dr. Doğan Haktanır (MASHRAE, MInst.D, TCEE, MAIEE) (Makine, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Bina Hızmetleri Mühendisi) e-posta: doganh@hotmail.com ÖZET      Elektrik devrelerinin hesabında genellikle önde gelen kural ve teoremlerin başında Ohm, Thevenin, Kirchoff’tur. Karmaşık devrelerde Kirchoff kanunundan çıkıp da Thevenin denkliğine geçildiğinde, bu karmaşık devre hesapları […]

Elektrik Sektöründe Serbestleştirme: SONUN BAŞLANGICI ( Makale )

Elektrik Sektöründe Serbestleştirme: SONUN BAŞLANGICI Steve THOMAS Giriş Dünya bankası sonunda elektrik endüstisinin özelleştirilmesi ve serbestleştirilmesi konusunda “Tek-Kalıp-Herşeyi-Karşılar” politikasının iddia edildiği gibi kusursuz bir çözüm olmadığını itiraf etmeye başlıyor. Haziran 2004’te Dünya Bankası Şef ekonomisti Francois Bourguignon ”son yıllarda özelleştirmenin potansiyel karları üzerinde muhtemelen bazı mantıksız coşkular vardı”¹ şeklinde itirafta bulunmuştur. Başkan James Wolfenson da […]

Diyot Çeşitleri Resimli Anlatım Tüm Diyotlar

Diyot Çeşitleri Kristal Diyot Zener Diyot Tünel Diyot Işık Yayan Diyot (Led) Foto Diyot Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot (Varaktör – Varikap) Diğer Diyotlar Mikrodalga Diyotları Gunn Diyotları Impatt (Avalanş) Diyot Baritt (Schottky) Diyot Ani Toparlanmalı Diyot Pin Diyot Büyük Güçlü Diyotlar Diyodun Temel Yapısı Diyot Nedir? Diyotlar, yalnızca bir yönde akım geçiren devre elemanıdır.Diğer bir deyimle, […]