Search Results

İletkenlerin Özellikleri ve Kullanılması

Ø İletkenlerin Özellikleri ve Kullanılması İletkenler bakır, tam alüminyum, çelik özlü alüminyum ya da sağlamlık ve kimyasal dayanıklılık bakımından bunlara eş değer olan alaşımlardan yapılmalıdır. İletkenler ilgili standartlara uygun olacaktır. ir telli (som) ya da örgülü çelik iletkenler, ancak kullanıldıkları yerde oluşabilecek korozyon etkilerine karşı sürekli olarak dayanabilecek şekilde metal örtü ile kaplandıkları takdirde kullanılabilir. […]

Faz İletkenleri ile Gövde Arası Yalıtkanlık Direncini Ölçmek Nasıldır

Faz İletkenleri ile Gövde Arası Yalıtkanlık Direncini Ölçmek Nasıldır Devrede enerji taşıyan iletkenler ile pano gövdesinin hiçbir şekilde elektriksel bir bağlantılarının olmaması gerekir. Bu test tesisatın sağlıklı çalışması için çok önemlidir. Ölçümlerinizin sağlıklı olabilmesi için pano topraklamasının standartlara uygun olarak yapılmış olması gerekir. Panodaki tüm iletkenlerin pano gövdesi ile yalıtkanlık testinimutlaka yapmalısınız.

Havai Hat İletkenleri Bağlantı Yöntemleri

Havai Hat İletkenleri Bağlantı Yöntemleri İki direk arasında eklerden olabildiğince kaçınılmalıdır. Artık teller eklenerek kullanılamaz. Zorunlu durumlarda iki direk arasında her iletken için ancak bir ek yapılabilir. Lehim ve kaynakla ek yapılmamalıdır. Eklerde iyi bir iletkenlik ve sürekli bir sağlamlık sağlamalıdır. Alüminyum iletkenler, örülerek ek yapılmaz. Çekmeye zorlanan iletken ekleri, en büyük çekme kuvvetinin 2,5 […]

İletkenlerin İzolatörlere Bağlanması

İletkenlerin İzolatörlere Bağlanması İletkenlere salgı verildikten ve iki durdurucu direkte izolatöre durdurucu bağ ile bağlandıktan sonra aradaki taşıyıcı direklerde mesnet izolatörlerinin yan veya üst yuvasına taşıyıcı bağla bağlanır. İzolatör bağları bittikten sonra durdurucu direklerde atlama bağlantıları (Camperler) yapılır.

İletkenler Germe Kuvvetiyle ve Salgı ile Gerilme

İletkenler Germe Kuvvetiyle ve Salgı ile Gerilme İletkenleri germek için AG ve OG’de kapma dediğimiz gergi takımları kullanılır. Daha büyük kesitli iletkenlerde Trifor kullanılır.

İletkenlerin Çekilmesi

İletkenlerin Çekilmesi AG ve OG şebekelerinde iletkenler tel çekme makinelerine gerek duyulmadan el gereçleri ile çekilir. İletkenler kesinlikle travers ve deve boynu izolatör demirlerinin üzerinden kaydırılarak çekilmemeli, bunun için alüminyum tel çekme makaraları kullanılmalıdır.

Havai Hat İletkenlerini Çekme İşlem Sırası

Havai Hat İletkenlerini Çekme İşlem Sırası İletkenlerin çekilmesi üç aşamada tamamlanır. Ø İletkenler direkteki tel çekme makaralarının üzerine kaldırılır. Ø İletkenler germe kuvvetiyle gerilir. Ø İletkenler makaraların üzerinden izolatörlere bağlanır ve atlama (Camper) bağlantıları yapılır.

Havai Hat İletkenlerini Çekme Yöntemleri

Havai Hat İletkenlerini Çekme Yöntemleri Havai hat iletkenlerini çekmek tecrübe isteyen bir iştir. Bunun için havai hat çekmekle yetkili olan kuruluşlardan yeterlik belgesi almak gereklidir. Havai hatların çekilmesi işlemi üç aşamada tamamlanır. Aşağıda AG şebekelerinde kullanılan ALPEK kablolara ait bazı montaj özellikleri açıklanmıştır. ALPEK kablo montajı; ALPEK kablolar, yapılarına göre izolatörlü veya izolatörsüz montaj sistemlerine […]

Hava hatlarında iletkenler arasında alınması gerekli en küçük uzaklıklar

Kuvvetli Akım Yönetmeliğine Göre Uzaklıklar Madde 44-a) Hava hatlarında iletkenler arasında alınması gerekli en küçük uzaklıklar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 1) Malzeme, kesit, salgı ve anma gerilimleri aynı olan, aynı ya da farklı yatay yüzeylerde bulunan iletkenler arasındaki en küçük “D” uzaklığı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

Havai Hat İletkenler Arası Standart Mesafeler

Havai Hat İletkenler Arası Standart Mesafeler Gerilim altındaki iletkenler için kabul edilen azami yaklaşma mesafesi aşağıda belirtilmiştir. 50 V– 3500 Volt arası……………….: 30 cm 3500V – 10 000 Volt arası…………: 60 cm 10.000V – 50.000 Volt arası………: 90 cm 50.000V – 100.000 Volt arası…….:150 cm 100.000V– 250.000 Volt arası…..: 300 cm 250.000V – 450.000 Volt […]