Tesiste Aktif Sayaç, Ampermetre, Voltmetre Mevcutsa Kondansatör Gücünün Bulunması

Tesiste Aktif Sayaç, Ampermetre, Voltmetre Mevcutsa Kondansatör Gücünün Bulunması Tesiste Aktif Sayaç, Ampermetre, Voltmetre Mevcutsa Kondansatör Gücünün Bulunması Tesis anma yükünde çalıştırılır. Bu yükte akım ve gerilim değerleri okunur. S1= 3 .U.I.10-3kVA bulunur. Bir kronometre yardımı ile aktif sayaç diskinin bir dakikadaki dönme sayısı np sayılır, sayaç sabitesi Cp bulunur. Cp .60 n P p […]

Ampermetre Nedir Devre Bağlantısı Nasıl Yapılır

Ampermetre : Ampermetreler, elektrik akımının akımşiddetini (iletkenden geçen akım miktarını) ölçen aletlerdir. Elektrikdevresinde alıcıya seri bağlanırlar. Alıcının akımı ampermetreniniçinden geçmesi gerekir. Ancak ampermetre, geçen bu akımı ölçmeli fakatakımın geçişine bir zorluk göstermemelidir. Bunun için ampermetrenin içdirenci çok küçük olmalıdır (0-1 Ohm). Ampermetrenin iç direncininküçük olması için bobini, kalın kesitli iletkenden az sipirli olaraksarılır. Ampermetrelerin ölçüldüğü […]

Ampermetre Voltmetre Metodu ile Direnç Ölçme Nasıl Yapılır

DİRENÇ ÖLÇME METOTLARI Elektronikte kullanılan pasif elemanlardan en önemlilerinden birisidirençtir. Bütün elektrik ve elektronik devrelerden belirli bir dirençvardır. Bu dirençlerin değerlerine göre devrenin tasarımı yapılır.Devrede bulunan dirençler, bazen ısı elde etmeğe bazen akımısınırlamaya, bazen de gerilimi çeşitli değerlere bölmeye yararlar.Bunun gibi daha bir çok etkileri olan dirençlerin değerini bilmek çokönem taşır. Daha önceki konularda ohmetreyle […]

Trafolarda Verim nedir Nasıl Bulunur

Trafolarda Verim nedir  Nasıl Bulunur Bilindiği gibi, transformatöre verilen gücün bir kısmı demir ve bakır kayıplarına sarf olunmaktadır. Yani transformatöre verilen gücün tamamı sekonderden alınamamaktadır. 1. Tanım Transformatör’ den alınan gücün verilen güce oranına verim denir. Verim h( eta ) ile gösterilir. Birimi için sonuç 100 ile çarpılırsa yüzde (%) olarak ifade edilir

Trafo Sargı Direncinin Ölçülmesi Nasıldır ?

Trafo Sargı Direncinin Ölçülmesi Nasıldır ? Direncin ampermetre voltmetre metodu ile ölçülmesi ohm kanunu yardımıyla olur. Bilindiği gibi ohm kanunu: R =U/I  dir. Bu formülde I, R direncinden geçen akım, amper; U, R direnci uçlarındaki volt cinsinden potansiyel farkıdır. Bu durumda direncin birimi ohm cinsinden bulunur. Aletlerin çalışmaları için akım gerekli olduğundan, bu akımın hassas […]

Transformatörün kısa devre olması

Transformatörün kısa devre olması istenmeyen bir durum olup sadece deney amaçlı yapılacaktır. Bu deney transformatörün birinci sargısında (primer sargısında) yapılacağı gibi ikinci sargısında (sekonder sargısında) da yapılabilir. Şekil 1.10’da görüldüğü gibi devrenin sekonderine ampermetre bağlanarak kısa devre edilmiştir. Primere uygulanan gerilim sıfırdan başlanarak, sekonderden normal çalışma akımı (anma akımı) geçene kadar artırılır. Transformatörün sekonderinden normal […]

Ölçü Trafoları ve çeşitleri

Ölçü Trafoları ve çeşitleri Endüstride birçok tesiste AC elektrik enerjisi kullanılır. Bu tesislerin koruma ve kontrol devrelerinde ölçü aletleri ve röleleri vardır. Bu durum yüksek gerilim ve büyük akımların ölçülmesini zorunlu kılmaktadır, bu işlemin direkt olarak yapılması çok zor ve tehlikelidir. Çünkü ölçü aletlerinin yüksek gerilime ve büyük akım değerlerine dayanacak şekilde yapılması mümkün değildir. […]

Alternatörlerin Kısa Devre Deneyi

Alternatörlerin Kısa Devre Deneyi Alternatörlerde kısa devre karakteristiği, uçları kısa devre edilen bir alternatörde, uyartım akımı ile kısa devre akımının değişimine denir. Deney senkron devirde 1 fazın nötrle veya üç fazın kendi arasında ampermetreler yardımı ile kısa devre edilmesiyle yapılır. Biz deneyimizi üç fazı kısa devre ederek yapalım. Ø Deneyin Bağlantı Şeması Boş çalışma deneyi […]