Panoların elektrik bağlantı şemaları çizilirken

Elektrik Bağlantı Şemaları Panoların elektrik bağlantı şemaları çizilirken, genellikle elektrik projelerinin kolon şemalarından yararlanılır. Çünkü pano, elektrik tesisatı yapılan bina veya iş yerinin elektrik kumandasını yapması için tasarlanmaktadır. Her tesisata göre farklılıklar gösterir. Bu nedenle tesisatı ve tesisat projesi yapılmış olan yerin özellikleri ve genel bağlantı şeması ana kolon şemasında gösterilmiştir. Bizde projelere uygun pano […]

Elektrikli süpürgelerinin, halı yıkama makinelerinin çalışma prensipleri, yapıları, montajları

Elektrikli süpürgelerinin, halı yıkama makinelerinin çalışma prensipleri, yapıları, montajları ve gerektiğinde arıza, bakım ve onarım işlemleriyle ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/elektrik%20supurgeleri.zip Elektrik süpürgelerinin bakım ve onarımını yapmak. MODÜLÜN AMACI Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında temizleyici ve havalandırıcı cihazların (elektrik süpürgeleri) çalışma prensibini, cihazın yapısını tanıyıp ve gerektiğinde arıza ve bakım işlemlerini […]

Elektrik elektronik devre ve şemalarını bilgisayar ortamında Çizmek simülasyon Proteus Ders Notu

Elektrik elektronik devre ve şemalarını bilgisayar ortamında çizerek simülasyonunu yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. http://megep.meb.gov.tr/modulson/1112/elektrik%20elektronik/bilgisayarli%20devre%20cizimi%20ve%20simulasyonu.zip YETERLİK Elektrik-Elektronik devre ve şemalarını bilgisayar ortamında çizerek simülasyonunu yapabilmek. MODÜLÜN AMACI Genel Amaç Elektrik elektronik devre şemalarını bilgisayar ortamında çizerek simülasyonunu yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Uygulama programının menülerini ve özelliklerini tanıyarak menü işlemlerini yapabileceksiniz. 2. Analog […]

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR PROJELERİ UYGULAMA STANDARTLARI 1. Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır. 2. Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında; a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi, b) Elektrik […]

Bara Akımının Ölçülmesi Nasıldır ve Bara Akım değerleri Nelerdir

Bara Akımının Ölçülmesi Nasıldır ve Bara Akım değerleri Nelerdir Yüksek değerdeki akım ve gerilimleri direkt ölçü aletleri ölçmek bazı sakıncaları ortaya çıkarmaktadır. Büyük değerdeki akım ve gerilimler transformatörler üzerinden ölçülerek çıkabilecek birçok tehlike ortadan kaldırılmış olur. Bu amaçla akım ölçme işleminde kullanılan transformatörlere akım trafoları, gerilim ölçme işleminde kullanılan transformatörlere gerilim trafosu denir. Aşağıdaki şekilde […]

Üç Fazlı Asenkron Motora Yıldız Üçgen Paket Şalter İle Yol Verme

Üç Fazlı Asenkron Motora Yıldız Üçgen Paket Şalter İle Yol Verme Paket tip yıldız üçgen şalter de yıldız üçgen çalıştırılacak motor ilk önce şalter kademesi yıldız konumuna alınarak motor yol alana kadar yaklaşık 4-5 saniye kadar bu konumda çalıştırılır. Daha sonra kullanıcı tarafından üçgen konumuna alınarak motor üçgende çalıştırılır.

Otomatik Yıldız Üçgen Yol Verme

Otomatik Yıldız Üçgen Yol Verme Otomatik λ/Δ yolverme şemaları çok değişik şekillerde dizayn edilebilmektedir. Şekil 3.7: daki devrenin çalışması, b2 butonuna basmakla başlar. b2 butonuna asıldığında C kontaktörü enerjilenir ve kontakları konum değiştirir.Kumanda devresindeki b2 butonu mühürlenir, güç devresinde motora şebeke gerilimi uygulanır. C kontaktörü ile birlikte d zaman rölesi ve C1 (λ) kontaktörü de […]

Bina Tipi Güç Trafosu

Bina Tipi Güç Trafosu Orta gerilim şebekelerinde kullanılan üç fazlı, en yüksek gerilimi 36 kV’a kadar, anma gücü 2.5 MVA’dan 25 MVA’ya kadar olan güç transformatörlerini kapsar. Güç trafosu yağ doldurulup montaja hazır vaziyette bulunur. Temini istenen güç transformatörlerinin tipleri ve özellikleri bu Şartname ile ekindeki Malzeme Listesi ve/veya Garantili Özellikler Listesi’nde belirtilmiştir.

Köşk Tipi Trafo Merkezleri

Köşk Tipi Trafo Merkezleri Tanım Anma gerilimi 36 kV’a kadar OG ring şebekelerinden, AG dağıtım şebekelerini beslemek için, 630 kVA’ ya da 1000 kVA anma gücünde, fabrikada monte edilmiş veya ihtiyaç halinde betonarmeden yapılmış OG/AG dağıtım transformatör merkezlerine köşk tipi trafo merkezleri denir.

Kule Tipi Trafo Merkezi

Kule Tipi Trafo Merkezi Tanım Direk tipi trafo merkezinin kurulmasının zor ve sakıncalı olduğu yerlerde kurulan tip trafo merkezleridir.