Ayarlanabilir Güç Kaynağı Yapımı Resimli Anlatım Gösterge Panelli Sistem

güç kaynagı yapımı TA2R – Göktay Alpman yapımı bir ayarlanabilen güç kaynağı Fotograf TA2R’nin izniyle yerleştirilmiştir. IV. LİNEER GÜÇ KAYNAĞI PROJELERİ(devamı-2) AYARLANABİLENGÜÇKAYNAĞI (3 ile 30 Volt arasında) Bu kısımdaki son proje geniş kullanımı olan değişken çıkış voltajlıbir güç kaynağıdır. 3.0 ile 30 voltta 1,5 Ampere kadar üç kademede akımverebilmektedir. Devre şeması Şekil 4-9’dadır. Transformatör ve […]

Türkiye de elektrik enerjisi üretimi Son Durumu Bilgileri

Türkiye‘de elektrik enerjisi üretimi 1962yılında 3.560 GWh iken, 1977 yılında 6.217 GWh’a, 1972’de 11.242 GWh’a ve1977’de de 20.564 GWh’a yükselmiştir. Planlanan elektrik enerjisi yatırımları ilkiki Kalkınma Planı döneminde sırasıyla % 63 ve % 92 düzeylerindegerçekleşmiştir. Enerji bunalımının iyice kendisini gösterdiği 3. KalkınmaPlanı döneminde de plan hedeflerine göre ancak % 90’lık bir yatırım düzeyineulaşılabilmiştir. Bu dönemde […]

Elektrikte Isı Hesabı Nasıl Yapılır Förmülü

Isı Hesabı Yapılan deneyler göstermiştir ki 1 Jullükveya 1 Wattsaniyelik iş 0,24 kaloriye eşdeğerdir. Eğer akım t saniye geçerseelde edilecek ısı da t kadar büyük olur. Buna göre ısı formülü : Q=0,24 .E.I.tkalori olur. Om kanunundan E yerine eşiti konursa formül: Q= 0,24.I.I.R.t = 0,24 .I2.R.t olur.Meydana gelen ısı ilama karesi ve Rdirenciyle doğru orantılıdır. […]

Proteus isis Araç Çubukları – Dosya Araç Çubuğu

3.1.   Araç Çubukları   3.1.1.      Dosya Araç Çubuğu     Şekil 3.2. Dosya araç çubuğu       Create a new design, Yeni çalışma sayfası açmayı sağlar.     Load a new design, Mevcut çalışma sayfasını yüklemeyi sağlar.     Save current design, Geçerli çalışmayı kaydetmeyi sağlar.     Import ISIS section file, Mevcut bir ISIS bölge dosyasından […]

PIC 16 KOMUTLARI Örnek uygulamalar

Yeni Sayfa 1 PIC16 KOMUTLARI             PIC16 komut düzeninde 3 ana komut grubu vardır: Ø      Byte yönlendirmeli komutlar, Ø      Bit yönlendirmeli komutları, Ø      Sabit değer ve kontrol komutları.                            KOMUTLARIN GENEL KALIPLARI Byte yönlendirmeli file register komut. 13                          876                     0     OPCODE d f(FILE#) d = 0 ise hedef=W ; d = 1 ise hedef=f […]

Demir direklere ilişkin tepe kuvvetleri ve ağırlıklar Cetveli

Özellikle elektrik dağıtım işleri ile uğraşan meslektaşlarımızın işine yarayacak olan demir direklere ilişkin tepe kuvvetleri , ağırlıkları  gibi bilgileri yazımızın devamında tablo olarak bulabilirsiniz. MÜŞTEREK DEMİR DİREKLERE AİT TEPE KUVVETLERİ VE AĞIRLIK CETVELİ (a=50 m. için) DİREK TİPLERİ 8U1 10I1 12I1 10U1 12U1 K11 K21 K31 K41 K51 TEPE kuvveti (kg) Rüzgarsız 350 350 750 […]

Elektrik Dağıtım Sektöründe Arıza-Bakım Yönetim Sistemi

Çarşamba, 18 Temmuz 2007 Günümüzde elektrik enerjisinin dağıtımı görevini yerine getiren dağıtım şirketlerinin geniş bir alanda yerine getirilen saha çalışmalarını maliyetlendirme ve arıza-bakım/onarım çalışmalarını analiz ederek,sonuçlarını sahaya yansıtma ve elektrik şebekesini iyileştirme,bunun sonucunda artık mevzuatın da bir gerekliliği olan elektrik kesinti sürelerini en aza indirme çabası(1*),bu çalışmanın ana amacıdır. ELEKTRİK  DAĞITIM  SEKTÖRÜNDE  ARIZA – BAKIM  […]

Röle Koordinasyonu

Salı, 07 Ağustos 2007 Bugün ülkemizde küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde çıktığından özellikle  yerli yabancı turistiklerin ziyaret ettiği sahil illeri ile İç Anadolu’daki ilerimizde yoğun şekilde klima kullanımı arttığından ve ülkemiz elektrik tesisleri proje yönetmenliğinde belirtilen güç yoğunluğu hesabında konutların elektrikle ısıtılması ve soğutulması dikkate alınmadığından elektrik kesintileri yaşanmaya başlamıştır. Gerilim düşümünün yanı […]

Gerilim Düşümü hesabı ile İlgili Formüller

MÜSAADE EDİLEN GERİLİM DÜŞÜMÜNÜN %DEĞERLERİ   İletken kesitlerinin, normalin üzerinde bir gerilim düşümü vermemeleri için ,yapılacak hesaplamalarda dikkate alınması gereken gerilim düşümüne ait değerler aşağıdaki gibi olmalıdır. 1-       İç tesisatta aydınlatma için  tam yük altında ana tablodan en uzak veya en büyük güçlü lambaya kadar olan yerde %1,5, 2-       İç tesisata kuvvet için tam yük altında […]