Elektrik enerjisi Dağıtım Panoları

Dağıtım Panoları
Üretilen enerjinin kullanım yerlerine ulaştırılması ve dağıtımında belirli merkezler
oluşturulur. Dağıtım merkezleri olarak alınan bu yerlerden dağıtımın kontrol ve güvenlik
konuları önemlidir. Elektrik enerjisinin elde edilişi, iletimi ve dağıtımında kontrol (kumanda
) ve güvenlik konularında yönetmeliklere uyulması gerekmektedir. Kuvvet tablosu hem
kilitlemeli hem de butonlu olarak bir tesisin kumandasını sağlar. Tehlikeli durumlarda butona basılmak suretiyle tesisin enerjisi kesildiği gibi, kilitlenerek enerjinin kontrolü isteğe
bağlı hale getirilir. Ampermetreler ve voltmetreler baralara bağlanan akım trafosu ve gerilim
trafosu ile bağlanmıştır. Devreye start stop butonları hem de röleler kumanda etmektedir. Bu
da enerji kesilmelerinde arızalı yerin ayrılmasını sağlamaktadır. Panoların yapımında köşe
bent, DKP sac kullanılır. Panolar kablo giriş ve çıkış yerleriyle kapak kısımları içerisine toz,
çamur, nem gibi maddelerin girmesini önleyecek şekilde yapılır. Panonun ön yüzüne
konulacak mimig diyagramda her gerilim kademesi ayrı renkte belirtilir. Renkler; 380 kV
kahverengi, 154 kV kırmızı, 66 kV kavuniçi, 34.5 kV mavi, 15 kV sarı, 10 kV ve aşağı
gerilimler yeşil, toprak siyah olur. Mimig diyagramlar; ana baralar 10 mm, fiderler 8mm
eninde ve 3mm kalınlığında fiberglas malzemeden yapılır. Kesici ve ayırıcı pozisyon
anahtarları mimig diyagramlardaki baralar üzerine yerleştirilecek, ayrıca baraların kesiştiği
yerlerde 10 mm çapında ek işareti ile çıkışlarda 30*35*35 mm ölçülerinde ok işareti vardır.
Tüm panolar kendi kendisini taşıyacak tipte yapılır. Panolarda kullanılan bütün cıvata ve
somunlar paslanmaz çelik (kadminyum kaplı) yapılır.
380 kV ve 154 kV kumanda panolarında en fazla iki fidere ait cihaz bulunur. 30 kV ve
daha aşağı gerilimlerde ise 4 fidere ait cihazlar bulunur. Bunlar; mesafe, aşırı akım, tekrar
kapama, faz uyuşmazlığı, yardımcı röleler vs. ve test kutularıdır. 154 kV trafo fideri röle
panosunda da yalnız o fidere ait röleler bulunur. Bunlar; aşırı akım, tank koruma veya
diferansiyel, yardımcı röleler, test kutuları ve gerektiğinde adaptör kutularıdır. 30 kV ve daha
düşük gerilimlerde, her röle panosunda en fazla üç fidere ait röleler bulunur. Panoda aşırı
akım rölesi, toprak rölesi, demantmetreli aktif ve reaktif sayaç, tekrar kapama, yardımcı
röleler ve test kutularıdır. Çeşitli kabloların bağlanacağı panolarda topraklama barası
bulunur.

Posted in Genel.