Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi

Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi
Ø Sac panolar, yüksekliği 2100 mm, derinliği 750 mm ve genişliği ihtiyaca göre
600, 800, 900 mm olmak üzere dikili sistemde 40x40x4 mm köşebent veya
benzeri profil demirden iskeletli, en az 2 mm kalınlığında ve kenarları kıvrılarak
yerleştirilmiş DKP sacdan pano tesis edilecektir.
Ø Pano için zemin üzerinde 10 cm yüksekliğinde beton kaide yaptırılacak ve pano
bunun üzerine konacaktır.
Ø Tablo arkasında 75 cm genişliğindeki geçidin iki yanına biri açılıp kapanabilir,
kilitli kapı olacak şekilde alt kısımdan itibaren 1000 mm yüksekliğine kadar
sac, yukarısı Φ3 mm çelik telden 30 mm aralıkla örülmüş koruyucu kafes
yapılacaktır.
Ø Pano içi, dışı ve iskeleti bir kat sülyen, iki kat fırınlanmış mat tabanca boyası ile
boyanacaktır.
Ø Tablo arkasındaki servis geçidi ahşap döşemeden yapılarak PVC kaplama veya
linolyumla kaplanacaktır.
Ø Ana tablonun arka yüzeyine yalnız dağıtım çubuk ve baraları, çeşitli iletken
bağlantıları ve kablo ucu bağlantıları tesis edilecek, sık sık kullanılması gereken
herhangi bir ölçü aleti, cihaz vb. aletler buraya konmayacaktır.
Ø Tablonun arka tarafında bulunan ve akım geçirme özelliği olmayan bütün demir
bölümler ile tablonun demir iskeleti topraklanacaktır.
Ø Vida bağlantılarının, özel olarak temizlenmiş ve asitsiz vazelin ile iyice
yağlanmış dokunma yüzeylerine sahip olması gerekir. Vidalar galvanizli veya
paslanmaz madenden olacaktır.
Ø Tablo içindeki topraklama düzeneği bakır bara ile yapılacak ve toprak iletkeni
ile bağlanacaktır. Bükme tel, toprak içine konmayacaktır. Ayrıca tablodan
yalıtılmış olarak bir nötr barası tesis edilecektir.
Ø Topraklama levhası, toprak elektrotları ile topraklanacaktır.
Ø Akım kaynağı merkezden veya özel transformatörlü sınırlı büyüklükteki
tesislerde, örneğin fabrikalarda güvenlik iletkeni sistemi var ise tablo
topraklaması olarak 30 Ω’ dan fazla olmayan bir topraklama direnci yeterlidir.
Ø Sac levhalar istenilen renkte seçilebilir fakat hiçbir zaman parlak boya
kullanmalı sürekli mat veya tabanca boyası kullanılmalıdır. Sac levhaların
boyanmış yüzeyleri çift kat, pastan koruyucu boya ile boyanacaktır. Diğer
yüzeyleri renk verilmeden önce sülyen ile astarlanacaktır.
Ø 100 A’ dan büyük şalter ve sigorta bağlantıları kesin olarak baralar ile
yapılmalıdır. Tablo arkasında bulunan iletkenler özel kroşeler aracılığıyla
düzenli bir sıra şeklinde getirilecektir.
Ø Baralar norm renklerle işaretlenecektir.
Ø Ana tablonun önden görünüşü, siyah, kırmızı, mavi renkler fazı, gri renk nötr
olmak üzere bağlantı şeması çizilerek çerçevelenecek ve ana tablo dairesine
asılacaktır.
Ø Ölçü aletleriyle, şalter, sinyal lambası vb. malzemelerin seçiminde bunların
şekil birliğine ve sac panolarına uygun tipte olmalarına özen gösterilecektir.
Ölçü aletlerinin çapları en az 130 mm veya 144×144 mm olacaktır.
Ø Pano adedinin belirlenmesinde kolon ve besleme hatlarının sayısı, ışık, kuvvet
ve yedek akım bölüşümü ile çeşitli akım sistemleri düşünülecektir. Daha sonra
yapılacak ek olasılığı göz önünde tutulacaktır. Çeşitli sistemlerin başka başka
tablolarla bölümü kesinlikle zorunlu değildir. Fakat, yalnız tablo kullanılıyorsa,
her sisteme ait kısım, açık, kolay görünebilen işaretler aracılığıyla ayırt edilecek
ve bu şekilde hataların önüne geçilecektir. Her şalterin veya sigortanın altına
beslenilen yeri gösterir, madensel etiketler konacaktır.
Ø Tablolarda linye hatları, yanmayan ürünlerden yalıtkanlı sıra klemensler ile
tabloya tutturulacak ve nötr hatları da yalıtılmış bakır bir baraya bağlanacaktır.
Ø Ana tablolarda gerilim taşıyan çıplak kısımlar, dokunmaya karşı koruma altına
alınacaktır. Yani 42 V’ tan fazla nominal gerilimde, yalıtım maddesi ile
örtülmüş olmayan bütün kısımlar yükseklikleri 180 cm’ den az olduğu taktirde
istem dışı dokunmayı engelleyecek, sac, tel kafes vb ile yapılmış bölümlerle
güvence altına alınacaktır. Bu özellik için tellerin lak ve boyanması veya emaye
edilmesi, koruma düzeneği olarak kabul edilmez. Tablonun arkasındaki bakım
geçidi yetkisiz kimselerin girmesine veya dokunmasına karşı kapatılmış ise,
gerilim taşıyan çıplak iletkenlerin örtülmesine (hatta bu geçidin 75 cm olması
durumunda bile) gerek yoktur. Bu durumda el ile erişilebilen saha içinde
ahşaptan yapılmış parmaklığa benzer güvenlik engelinin var olması yeterlidir.
Bu koşullar yerine getirilmediği durumda gerilim taşıyan çıplak kısımlar ile oda
sınırı arasında en az 1 m’ lik bir açıklık bulundurulacaktır. Her iki tarafa gerilim
taşıyan çıplak kısımlar varsa, ara yerin genişliği en az 2 m’ ye çıkartılacaktır.
Bu durumda her iki tarafta dokunmaya karşı güvenlik engelinin alınmasına
gerek yoktur. Tablonun önünde en az 90 cm’ lik boş bir geçit yeri bırakılacaktır.
Tablo altında panonun 40 cm’ lik bir kısmı boş bırakılmalıdır.
Ø Toprağa karşı 250 V’ tan fazla bir gerilim meydana gelmesini olası kılan
sistemlerde iskelet ve çerçevenin bütün demir kısmının kendi aralarında ve
toprak barası ile kusursuz olarak bağlantısı ve bu bağlantının devamını
sağlamak için özel işlem yapılacaktır.

Posted in Genel.