Binary Sayının Desimal Sayıya Çevrilmesi Nasıldır

Binary Sayının Desimal Sayıya Çevrilmesi Nasıldır
Dijital makinelerle çalışma esnasında binary kodlarını desimal sayılara çevirmek
zorunda kalacaksınız. Örnek olarak (1011.101)2 rakamı verilmiş olsaydı, bunu desimal
olarak nasıl ifade ederdiniz?

2010-06-24_001100

Şekil 1.6: Binary sayının desimal sayıya çevrimi
Öncelikle rakamı binary olarak yazarsınız ve sol sütundan başlayarak basamak
değerliklerini 2’nin üssü olarak belirledikten sonra birin karşılığındaki rakamları toplayarak
desimal sayıya ulaşırsınız. Bu hesaplamayı Şekil 1.6’de görebilirsiniz

2010-06-24_001149

Şekil 1.7: Binary sayının tam ve kesirli değerleri
Örnek 1.3: Şekil 1.8‘daki LED’ler 8 bitlik bir sayının görüntüsü olarak kullanılmıştır.
LED sönük olduğunda binary olarak 0, ışık verirse 1 rakamına karşılık gelir.

2010-06-24_001236

Örnek 1.4: Şekil 1.9’da 7 bitlik kayıt gösterilmiştir. Kayıt; bir binary bit gurubunu
tutmak için kullanılan bir devredir. Anahtar kapalıysa birleştirilmiş olan Q çıkışı
topraklanacak ve çıkış 0V olacaktır. Diğer taraftan anahtar açık ise 10kW’luk direnç vasıtası
ile +5V’a bağlanmasından dolayı birleştirilmiş Q çıkışı yükseğe çekilecektir ve böylece çıkış
+5V olacaktır. Bu kayıtta tutulan net binary değeri ne olacaktır?

2010-06-24_001328

Comments are closed.