Mikrodenetleyicili Şifreli Kapı Kilidi

Mikrodenetleyicili Şifreli Kapı Kilidi
Şekil 1.14: Mikrodenetleyicili şifreli kilit devre şeması


PIC16F84 kullanılarak gerçekleştirilen bu uygulamada, 4 haneli bir şifre, önceden
belirlenmiş ve tuş takımından bu şifre girildiğinde röleye bağlı bir yükün çalıştırılması
amaçlanmıştır.
Devre şöyle çalışır: İlk enerji verildiğinde kırmızı LED yanıktır ve röle kapalıdır.
Doğru şifre girilinceye kadar devre bu durumda bekler. Tuş takımından doğru şifre rakamları
sıra ile tuşlanıp “BA” butonu (AÇ butonu) tuşlandığında, röle çeker ve “YEŞİL LED”yanar.
Bu durumun ardından herhangi bir tuşa basıldığında, röle tekrar kapanır ve kırmızı “LED”
yanar. Devre için belirlenen şifre istenilen bir şifre ile değiştirilebilir.

Posted in Uncategorized.