Search Results

Optik Pirometre Nedir ?

Optik Pirometre Nedir ? Bu tip pirometrelerde termoeleman algılayıcı kullanılmaz. Kullanıcının göz kararı ile 6000C’den 30000C’ye sıcaklık aralığında basitçe kullanılır. Şekilden de anlaşılacağı gibi kullanıcı gözü ile dürbünden bakar ve flaman akımını ayarlar Flaman rengi, sıcaklığı ölçülecek cisimle aynı olduğunda görünmez olur, bu anda da ölçekten okunan değer, cismin sıcaklığını verir.

Sıcaklık ile karşılaşılan sorunlar ve cevaplar

Sıcaklık ile karşılaşılan sorunlar ve cevaplar 1. Aşağıdakilerin hangisi ısının yayılım yoludur? A) Genleşme B) İletim C) Işınım D) Bozulma 2. Bilinen en iyi siyah cisim nedir? A) Tahta B) Araba lastiği C) Ayna D) Güneş 3. Aşağıdakilerden hangisi pirometrenin çalışma esası değildir? A) Işımayı algılamak B) Işımanın mesafesini ölçmek C) Işımanın rengini ölçmek D) […]

Fotoelektrik Termometreler Nelerdir

Fotoelektrik Termometreler Nelerdir Bu tip pirometrelerde optik pirometrelerden farklı olarak sıcak cismin yaydığı ışınımı algılamak için fotodiyot veya fototransistör gibi elemanlar kullanılır. Şekil  de bu düzenek görülmektedir. Dalga boyu kısa olan uygulamalarda uygun sonuçlar alınır.

SICAKLIK ÖLÇME YÖNTEMLERİ Termometreler Ve Çeşitleri

Bir maddenin molekülünün ortalama kinetik enerjisi, bir maddenin bütün moleküllerinin toplam enerjisine ise ısı denir. Sıcaklık bir nevi ısı yoğunluğudur. Günlük konuşmalarda sıcaklık yerine ısı kelimesi yanlışlıkla kullanılmaktadır. Tariften de anlaşılacağı üzere sıcaklık ile ısı tamamen farklı terimlerdir. Bir kibrit alevinin sıcaklığı 3000C dir. Bir avuç içini dahi ısıtamaz;Ancak bir kalorifer radyatörünün dış sıcaklığı 50-600C […]

Piroelektrik Teknikler Nelerdir ?

Piroelektrik Teknikler Nelerdir ? Günümüzde pirometrelerde termoeleman olarak termopiller yoğun olarak kullanılmakla beraber gelişen CCD teknolojisi ile bu yöne eğilim başlamıştır. Özellikle kızıl ötesi ışığa duyarlı CCD’ler kameralarda kullanılmaya başlanmış ve termal kameralar oluşturulmuştur. Termopillerin kullanıldığı pirometreler de oldukça yaygındır. Bu cihazlarda termopilin doğrusallığını sağlayamadıklarından mercek önüne konan optik kesiciler anlık görüntüler alır ve doğrusallık […]