Komütatör Anahtar Tesisatı

Komütatör Anahtar Tesisatı Grup panoların aydınlatmasında komütatör anahtar tesisatı kullanılır. Bu tesisatta kullanılan bütün araç ve gereçler sıva üstüdür. Her bir panonun içine uygun bir yere, genellikle panonun tavan kısmına lambalar konur, komütatör anahtar ise panonun kapağına veya panonun yanına uygun bir yere montaj edilir.

AC Servomotor Çeşitleri

AC Servomotor Çeşitleri Daha önceki bahislerde de söylendiği gibi servomotorlarda rotor mili klasik motorlara göre ince ve uzun yapılır. SM ve IM tipli olarak iki çeşidi vardır. Motorun devir, konum ve tork kontrolününün önemli olduğu yerlerde servomotorları kullanmak kaçınılmazdır.

Fırçasız DC Motor

Geleneksel DC motor, kullanım kolaylığı ve özellikleri itibarıyla geniş bir kullanım alanı bulsa da komütatöre ve fırçaya bağımlı oluşu bazı yerlerde kullanımına sınırlama getirmektedir. Fırçaların aşınmaya müsait olması zaman içinde bakımını gerektirmektedir. Böyle bakıma muhtaç bir motorun disket ya da CD sürücü gibi sabit dönme sayısı istenen yerde kullanılırsa, ilerleyen zamanlarda dönme sayısında bir değişiklik […]

Şalt Sahalarında Güç Trafosu ve Önemi

Şalt Sahalarında Güç Trafosu ve Önemi Alternatif akımda, güç sabit kalmak şartı ile elektrik enerjisinin gerilim ve akım değerlerini ihtiyaca göre değiştirmeye yarayan elektrik makinelerine transformatör diyoruz.. Elektrik enerjisi santrallerde üretildikten sonra abonelere ulaşana kadar değişik işlemlerden geçer. İlk önce santral çıkışında elektrik enerjisinin gerilimi yükseltilir. Böylece iletim yüksek gerilimle yapılmış olur. Şehir veya kasabaların […]

Anahtarların Tanımı yapısı ve Çeşitleri Nelerdir ?

Anahtarların Tanımı yapısı ve Çeşitleri Nelerdir ? Elektrik devrelerinde, devreyi açıp-kapatmaya yarayan elemanlara anahtar denir. 1. Yapısı Anahtarlar yapıları bakımından adi anahtar, komütatör anahtar ve vaviyen anahtar olarak üçe ayrılırlar. Ayrıca anahtarlar kullanım yerlerine göre de sıva altı anahtarlar ve sıva üstü anahtarlar olmak üzere iki grupta incelenirler. Elektrik panolarının aydınlatmasında sıva üstü anahtarlar kullanılır.

Avometreler ile Akım (A) Gerilim (V) ve Direnç (Ohm) Ölçme Nasıldır ?

Avometreler ile Akım (A) Gerilim (V) ve Direnç (Ohm) Ölçme Nasıldır ? Avometreler ile birkaç elektriksel büyüklük (akım-gerilim-direnç-kapasite vb.) ölçebiliriz. Bu araçlar ile hangi büyüklüğü ölçmek istiyorsanız, aleti bu ölçme konumu için hazırlamalısınız. Avometreler portatif yapıda olup bağlantı uçları, bir veya çok bölümlü komütatör anahtarı ve durum anahtarından oluşmaktadır. Kullanılışındaki pratikliği ve ekonomik oluşları nedeniyle […]

Pano Yerleşim Krokisinin Çizimi Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

Pano Yerleşim Krokisinin Çizimi Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar Ø Pano elemanlarını yerleştirmeden, panonun özelliklerine göre kaç bölümden oluşacağı belirlenmelidir. Ø Enerjinin, panoya giriş ve çıkış noktaları belirlenmelidir. Ø 63 Amperden büyük panolarda bölmeler arası iletkenlikler bakır baralarla sağlanmalıdır. Yerleşim buna göre yapılmalıdır. Ø Birinci bölmede, ana sigorta, ana şalter, voltmetre, ampermetre, sayaç, akım trafosu ve […]

Servo Motorlar nedir çeşitleri

Servo Motorlar Genel kullanım olarak 3 çeşit Servo Motor kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi Senkronizasyonlu Motor (SM), diğeri indüksiyonlu motor ve bir diğeri de DA Servo motordur. Fabrika Otomasyon (FO) sisteminde genelde küçük ve orta büyüklükte Servo Motorlara ihtiyaç duyulur. Aşağıdaki bazı sebeplerden dolayı SM Tip AA Servo Motor en yaygın olarak kullanılmaktadır Bakım yapmak kolay DA […]

DC Generatörlerin Çalışması

DC Generatörlerin Çalışması DC Generatörlerin Çalışması Generatörlerin çalışma esaslarında anlatılan ve şekil 1.6’da oluşumu gösterilen akım her yarım turda yön değiştirir. Büyük güçlü generatörlerde kutuplar elektromıknatıslardan oluşur. Kutupları oluşturan bu elektromıknatıslara uyartım sargısı ismi verilir. Yönü değişken olan bu akımı tek yönlü olarak dışarı alabilmek için kolektör (komütatör) ve fırçalardan oluşan bir düzenek kullanılır. Şekil […]

OSİLOSKOP KULLANMA ŞEKLİ AKIM VE GERİLİM ÖLÇME NASIL YAPILIR

OSİLOSKOP KULLANIMINA AIT TEMEL BILGILER Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletleriçinde en geniş ölçüm olanaklarına sahip olan osiloskop, işaretin dalgaşeklinin, frekansının ve genliğinin ayni anda belirlenebilmesini saglar. Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletleriçinde en geniş ölçüm olanaklarına sahip olan osiloskop, işaretin dalgaşeklinin, frekansının ve genliğinin ayni anda belirlenebilmesini saglar. Çalısması, hareket halindeki elektronların yorungelerinin bir […]