Türkiye de elektrik enerjisi üretimi Son Durumu Bilgileri

Türkiye‘de elektrik enerjisi üretimi 1962yılında 3.560 GWh iken, 1977 yılında 6.217 GWh’a, 1972’de 11.242 GWh’a ve1977’de de 20.564 GWh’a yükselmiştir. Planlanan elektrik enerjisi yatırımları ilkiki Kalkınma Planı döneminde sırasıyla % 63 ve % 92 düzeylerindegerçekleşmiştir. Enerji bunalımının iyice kendisini gösterdiği 3. KalkınmaPlanı döneminde de plan hedeflerine göre ancak % 90’lık bir yatırım düzeyineulaşılabilmiştir. Bu dönemde […]