Röleler nedir Tanımı ve Yapısı

Röleler nedir Tanımı ve Yapısı
Şekil 1.20’de yapısı verilen küçük güçteki elektromanyetik anahtarlara röle adı verilir.
Röleler eloktromınatıs, palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluşur. Elektromıknatıs,
demir nüve üzerine sarılmış bobinden meydana gelir. Bobini doğru akıma bağlanan
rölelerde, demir nüve yumuşak demirden ve bir parça olarak yapılır. Bu rölelerde artık
mıknatısiyet nedeniyle paletin demir nüveye yapışık kalması, nüvenin ön yüzüne konulmuş
küçük bir plastik pulla önlenir.

Bobini alternatif akıma bağlanan rölelerde, demir nüve sac
paketinden yapılır. Alternatif akımın değer ve yön değiştirmesi, rölelerde titreşime neden
olur. Bobini alternatif akıma bağlanan bir rölenin titreşim yapmaması için sac nüvenin ön
yüzüne açılmış oyuğa yerleştirilen bakır halkayla önlenir. Demir nüve üzerinde bulunan
bobin, bir veya daha fazla sargıdan oluşur. Röle bobininde birden fazla sargının bulunması,
rölenin değişik gerilimlerde kullanılmasını sağlar. Röledeki kontaklar palet aracılığı ile açılır
ve kapanır. Normal durumda palet, yay veya yer çekimi nedeniyle, demir nüveden uzakta
bulunur. Rölelerde normalde açık ve normalde kapalı olmak üzere iki çeşit kontak vardır. Bu
kontakların yapımında gümüş, tungsten, paladyum metalleri ve bunların alaşımları kullanılır.

Çeşitleri
Ø Kullanıldıkları gerilimlere göre
· Doğru akım röleleri
· Alternatif akım röleleri
Ø Bobin çalışma gerilimlerine göre (3v, 6v, 12v, 24v, vb.)
Ø Kontak sayılarına göre (Ayak sayılarına göre)

Seçimleri
Röleler kontaktörlerde olduğu gibi kullanılacağı devrenin özelliklerine göre seçilir.
Buna göre; rölenin hangi akımda kullanılacağı, bobin uçlarına kaç volt gerilim uygulanacağı,
kaç tane açık ve kapalı kontağın gerekli olduğu, kontaklarından kaç volt gerilim ve kaç
amper akım geçirileceği gibi değerlerin bilinmesi ve bu değerlere uygun olarak rölenin
seçilmesi gerekir.

Posted in Genel.