Motor Torkunu Ölçme nasıldır

Motor Torkunu Ölçme nasıldır
Motorların döndürme momentleri(tork) katologlarda yazılıdır. Ama ya bir motorun katalog değerlerine ulaşamazsak motorun momenti ya da gücü nasıl bulunur?
Eğer motor 0.5 kg’lık bir ağırlığı 2.5 cm yarıçaplı bir bir kasnakla düşürmeden tutabiliyorsa bu motorun torkunun 0.5kg x 2.5cm = 1.25 kg/cm olduğu söylenir. Kaldıraç prensibine göre motor daha az ağırlığı daha büyük yarıçaplı bir kasnakla ya da daha fazla ağırlığı daha küçük yarıçaplı bir kasnakla da tutabilir. Ama moment değeri değişmez.
Momenti hız açısından ele almak için DC motorun kasnağına bağlı bir ipe, belli bir ağırlık asalım. Motora ayarlı bir güç kaynağından 24V verelim. Motor çalıştığı zaman bir takometre ile motor hızını ölçelim. Torkun 10 kgcm ve hızın 1000 dev/dak olduğunu kabul edersek motorun gücü: [][] [/] 97.4NxTkgcmPTNmradsnω==

İkinci adımda 48V uygulayalım. Torku ve dönme hızını aynı yolla elde edlim. Torkumuz 10 kg/cm ve ölçülne hız 2000 dev/dak ise güç, 204[W] olacaktır. Böyle bir deney bize, aynı zamanda motora uygulanan gerilim ve akım değerleriyle (dolayısıyla güç) elde edilen tork arasındaki ilişkiyi gösterir. Gerilim arttıkça dönme hızının artması durumunda motor güç değeri bir noktaya kadar artacaktır. Motor içindeki manyetik alanın doyuma ulaştığı noktada gerilim artsa bile motorun vereceği tork artmaz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Herhangi bir devir sayısında motor çalışma torkunu üettiği müddetçe o noktadaki güç motorun ideal gücüdür.
Diğer motorların aksine servomotorlar nadiren sabit bir hızda uzun süre çalıştırılır. Genellikle sık sık tekrarlanan durma ve kalkma gereken yerlerde tercih edilirler. Ani durumlarda çalışma torklarının 3–5 katı kadar bir tepe torku üretebilirler. Buna bağlı oalrak sargılardan dolaşan akım da 3–5 kat artar.

Motor gücü gerilim ve akım değerlerinin çarpımından elde edildiğinden bu güç, tork için harcanır.

Motor sargılarındaki iletken telin çapını ölçmek mümkün olursa buradan hareketle de çalışma akımına ulaşılabilir.

Posted in Genel.